Aito monialaisuus on aito tavoite

Teksti: Anna Jaatinen

Tulevaisuuden sote-keskus -hanke on lähtenyt hyvin käyntiin joka puolella Satakuntaa. Vaikka monet käytännön kehittämistoimet ovat vasta alussa tai vielä suunnitteilla, samaan aikaan on jo mietittävä seuraavia askeleita. Tätä tulevaisuuden visiointia tehtiin Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen tulevan toisen rahoituskauden hankehaun valmistelutyöpajoissa, joihin osallistui laaja joukko ammattilaisia eri puolilta Satakuntaa.

Asiakastapaaminen

Vaikka kenttä on laaja ja sektoreita on useita, valmistelutyöpajassa esiin nousseet teemat olivat yhteisiä. Aitoa monialaista yhteistyötä halutaan tehdä ja sen välttämättömyys nähdään selkeimmin, kun asioita katsotaan asiakkaasta käsin. Asiakkaasta katsottuna sosiaali- tai terveyspalvelut ovat yhteen nivottunakin yleensä vain pieni osa kokonaisuutta. Hyvinvointiin ja elämänlaatuun vaikuttaa niin moni muukin asia. Unelmamaailmassa silloin kun palveluita tarvitaan, on järkevää lähteä kasaamaan monialaisuutta aloittaen asiakkaasta ja hänen tarpeistaan. Ammattilaisen rooli tässä on se, että muualle ohjaamisen (eli luukuttamisen) sijaan nimetty ammattilainen ottaa vastuun asiakkaan palveluiden koordinoinnista, eikä asiakasta päästetä yksin harhailemaan palveluiden viidakkoon.

Unelmat tulevat todeksi käytännön tekojen kautta. Hyvät päätökset johtavat hyviin tuloksiin silloin kun niistä tehdään totta. Monialaisuuden suhteen todeksi tekemistä on nyt joka puolella Satakuntaa. Perhekeskuskehittämisessä monialaisuus alkaa olla jo itsestään selvää, samoin ennalta ehkäisevien palveluiden suhteen monialaisuus ratkaisevassa asemassa, kun laaja-alaista vaikutuksia halutaan saada aikaan. Vastaanottotoiminnan parantaminen on ottanut loikkia keväällä erityisesti Raumalla ja Kessotessa, jossa on siirrytty vastuutyöntekijämalliin ja entistä intensiivisempään tiimityöhön. Huittisten ja Euran toimintamallit saivat kiitosta arvostetulta taholta, kun ministeri Krista Kiuru nosti tehdyn työn esiin vieraillessaan Satasoten johtoryhmässä toukokuun lopussa. Koska elefantti on pakko syödä paloina, sote-keskuskehittämisessä on monessa paikassa saatavuuspaineiden vuoksi jouduttu lähtemään liikkeelle terveydenhuollon toimintatapojen uudistamisesta, mutta monialainen ote kehittämisessä vahvistuu koko ajan. Myös kansallinen ohjaus tähän on vahva.

Monialaisten palveluiden kehittämiseen saatiin arvokasta luotsausta, kun THL:n sosiaalihuollon kehittämispäällikkö Heidi Muurinen ja moniammatillisista työprosesseista vastaava ylilääkäri Heli Mattila alustivat aiheesta Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen Monialaisen tiimityön kehittämiskokouksessa. Kansallinen näkymä on, että kaikkialla Suomessa muutos on käynnissä ja kaikissa malleissa korostuvat asiakkaan tarpeiden tunnistaminen, asiakkaan itse asettamat tavoitteet, vuoropuhelu, uudenlainen valmentava työote ja toimintakulttuuri sekä ammattilaisen vastuu asiakkuuden hoitamiseen alusta loppuun. Tämä tulee vaatimaan myös uudenlaista osaamista ja tähän tarpeeseen yritämme osaltamme vastata Satasote-hankkeissa.

Aito monialaisuus edellyttää laaja-alaista toimintakulttuurin muutosta. Sosiaalihuollon kehittämiskeskus Pikassoksen Heli Toroska on ansiokkaasti tuonut esiin, että osana tätä kulttuurin muutosta on välttämätöntä, että opimme myös uuden yhteisen kielen. Eri tieteenaloilla, ammattiryhmillä ja siiloilla on omat vakiintuneet käsitteensä ja tapa puhua ja nämä eri kielet osin eriyttävät meitä. Asia nousi esiin myös toisen rahoituskauden valmistelutyöpajoissa, joissa tämän yhteisen kielen oppimisen ja toimintakulttuurin muutoksen välineeksi hahmoteltiin yhdessä tekemistä, toisten ammattilaisten työn ymmärtämistä, kohtaamista ja yhteisen sanaston luomista. Tärkeimpänä asiana varmasti on, että keskustellessamme toistemme kanssa, emme kuuntele vastataksemme vaan ymmärtääksemme. Sama kultainen neuvo pätee tietysti moneen, myös asiakkaiden kanssa keskusteluun. Keskustelukumppanien ymmärtäminen pitää aina olla tavoitteena.

Lomien jälkeen todennäköisesti saamme jatkaa sisältökehittämisen työtä entisestään vahvistuneessa toimintaympäristössä. Kun hyvinvointialue konkreettisesti aloittaa, myös hanketyöskentely tulee muuttamaan muotoaan. Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen tehtävä on edelleen palveluiden sisältökehittäminen ja tavoitteet ovat samat: palveluiden hyvä saatavuus ja oikea-aikaisuus, palveluiden vaikuttavuuden lisääminen, yhteen toimivuus sekä painopisteen siirtäminen erityispalveluista peruspalveluihin ja ennaltaehkäisyyn. Käytännön kehittämistehtävät toisella hankekaudella tulevat todennäköisesti entistä vahvemmin kohdentumaan koko maakuntaa koskeviin kehittämistoimiin ja tähän on selvästi sekä valmiutta että innostusta.

Kesällä on aika kerätä voimia ja ajatuksia, kuunnella itseä ja lähellä olevia, linnun laulua, laineen liplatusta – ehkä jossain myös mopoautojen pärinää ja lasten ilon kiljahduksia. Meillä Satakunnassa on moni asia erittäin hyvin ja paremmaksi koko ajan menossa. Moni asia on onneksi meistä itsestämmekin kiinni. Kiitos työteliäästä keväästä ja hyvää kesää kaikille!


Satasoten katsauksissa hankejohtajat ja -koordinaattorit sekä sidosryhmän jäsenet kirjoittavat sote-uudistuksen ajankohtaisista aiheista.