OLKA laajenee perusterveydenhuoltoon

Koordinoitu järjestö- ja vapaaehtoistoiminta OLKA toimii Satasairaalassa niin hyvin, että se laajenee sotekeskuksiin ensimmäisenä Suomessa. Vapaaehtoiset tarjoavat asiakkaille kiireetöntä kohtaamista.

Suunnitelmien mukaan jokaiseen sote­keskukseen tulee OLKA-piste, josta maa­kunnan asukkaat ja soteammattilaiset saavat tietoa alueen järjestöjen ja seura­kuntien toiminnasta. Ensimmäinen piste on jo avattu Porin Maantiekadulle. OLKA tuo myös vapaaehtois- ja kokemustoi­minnan osaksi sote-keskusten arkea.

- Järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyötä kehitetään osana Satakunnan hyvinvointialueen valmistelua. Ideana on, että samasta paikasta saa tietoa avusta ja toimin­nasta riippumatta siitä, toteuttaako sitä julkinen sekto­ri, järjestö tai seurakunta. Esimerkiksi päihdekuntoutuja voi tarvita soteammattilaisten avun lisäksi vertaistukea toipuakseen, selvittää hankekoordinaattori Milja Karjalainen.

OLKA-toiminta_PirkkoLaitinen

Pirkko Laitinen tekee pyytee­töntä työtä Satasairaalan OLKA-pisteessä pari kertaa viikossa kaksi tuntia kerrallaan.

Vapaaehtoisilla on tärkeä rooli OLKA-pisteissä edistämässä asiakkaiden hyvinvointia ja vähentä­mässä yksinäisyyttä – ja heitä tarvitaan nyt lisää. Yksi heistä on Pirkko Laitinen, joka tekee pyytee­töntä työtä Satasairaalassa normaalioloissa pari kertaa viikossa kaksi tuntia kerrallaan.

- Eläköitymisen jälkeen tunsin itseni tarpeetto­maksi, ja kuulin OLKAsta. Moni ihminen tulee sai­raalaan pelonsekaisin tuntein eikä ehkä tiedä, minne mennä, jos mukana ei ole saattajaa. Vapaaehtoisten työhön kuuluu neuvomista, juttuseuran tarjoamista ja rauhallista lähimmäisenä olemista, hän kertoo.

Vapaaehtoiset toimivat aulatiloissa avustajina, saat­tavat asiakkaita esimerkiksi laboratorioon ja auttavat ilmoittautumisautomaateilla. He eivät ota kantaa sai­rauksien hoitoon eivätkä käy osastoilla.

- Työ on mielenkiintoista ja tuo sisältöä elämään. Olemme paitsi potilaiden myös kiireisen henkilökun­nan tukena, sillä meillä vapaaehtoisilla ei ole kiire. Apu on ihmiselle tarpeen riippumatta siitä, kuka sen antaa. Aitoa kohtaamista ei ole ikinä liikaa kiireisessä alati muuttuvassa systeemissä. OLKA on tarpeita kohtaavaa tekemistä ja luonteva tapa toteuttaa parempaa palve­lua ammattilaisten ja vapaaehtoisten kesken.