Sote tuli – mitä se meillä Satakunnassa tarkoittaa?

Teksti: Maiju Junko
Kuva: Vesa Saivo

Sote pumppaa voimaa Satakunnan omiin olkapäihin, jotta vastaisuudessakin saamme palvelut saavutettavasti ja tasavertaisesti. Lopulliset linjat vetää aluevaltuusto, jonka sinä valitset ensi tammikuussa.

Soteuudistus on oikeastaan aika yksinkertainen asia. Jokaisen pitää saada sosiaali- ja terveysalan peruspalvelut, oli koti sitten missä tahansa. Ei ole järkeä hassata rahoja päällekkäisiin toimintoihin, vaan yhteistyöllä ja uusia palveluita kehittämällä mennään eteenpäin.

Miksi?

Aiemmin sotepalvelut järjesti noin 200 kuntaa tai kuntayhtymää. Niiden hyvinvointi- ja terveyserot ovat suuret ja mahdollisuudet järjestää palvelut hyvin erilaiset. Uudistuksella tarjotaan yhdenvertainen pääsy palveluihin asuinpaikasta riippumatta. Siksi vastuu siirtyy 21 hyvinvointialueelle sekä Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle, jotka suunnittelevat omat toimintamallinsa. Hyvinvointialueille siirtyvät myös pelastustoimet. Rahoitus tulee pääasiassa valtiolta.

Miten?

Kun laki sai siunauksensa eduskunnassa, myös Satakunnassa väliaikaishallinto käärii hihat kesän aikana ja valmistelu käynnistyy toden teolla. Valmisteluja on toki tehty jo vuodesta 2019, mutta nyt kierrokset kasvavat. Suunnittelussa otetaan huomioon oman alueemme erityispiirteet, kuten hajanainen palvelurakenne ja ikääntyvä väestö. Millaisia lähipalveluita tarvitaan ja mitkä sähköiset palvelut tukevat toimintoja? Palveluita tarjotaan jatkossa monella eri tavalla. Jo nyt suosittuja etäpalveluita kehitetään entisestään ja kotiin vietäviä palveluita lisätään. Punaisena lankana on järjestää perustason palvelut tulevaisuudessa niin, että jokainen saa ne tasavertaisesti.

Vaikka sote-toimiala irtoaa kunnan kokonaisuudesta, yhdessä tekeminen ei katoa mihinkään. Hyvinvointialue ja kunnat tekevät jatkossa kiinteää yhteistyötä ja näin parannetaan asiakkaiden palveluja. Asiakasta palvellaan kokonaisuutena eikä hyppyytetä luukulta toiselle. Monialaisuuden voimaa korostetaan, tästä ovat esimerkkeinä muun muassa perhekeskustyö sekä lapsiperheiden sosiaalipalveluiden ja sivistyspuolen yhteistyö.

Sairaanhoitaja työskentelee koneen äärellä kuulokkeet korvilla puhuen puhelimeen.

Harjavallan avosairaanhoidossa tiimimalli toimii. Päällekkäisyyksiä on karsittu, hoito sujuu ja hyötyjä on asiakas. Asiakas ottaa yhteyttä puhelimella tai netin kautta ja sairaanhoitaja vastaa. Samassa tilassa on aina paikalla myös lääkäri, joka ottaa kopin ellei sairaanhoitaja pysty asiakasta auttamaan. Yksi avosairaanhoidon puhelimeen vastaavista sairaanhoitajista on Susanne Tuominen.

Koska?

Toistaiseksi muutokset eivät juurikaan näy asiakkaan arjessa, vaan palvelut pyörivät entisellään. Lait tulevat voimaan porrastetusti ja ensimmäinen laki astui voimaan heinäkuussa 2021, jolloin perustettiin hyvinvointialueet. Aluevaaleissa tammikuussa 2022 valitaan aluevaltuusto. Se päättää väliaikaishallinnon valmistelun pohjalta, miten sotepalvelut meillä järjestetään. Muista siis lähteä ehdolle ja äänestää. Satakunnan hyvinvointialue aloittaa toimintansa vuoden 2023 alussa.

Juttuun haastateltiin Satakunnan sote-rakenneuudistuksen kehittämishankkeen hankejohtaja Anneli Lehtimäki.