Liikuntaneuvonta yhdyspinnalla-ohjeistukset avuksi__Kivimäki