Työikäisten työkyvyn tuki sote-uudistuksessa, SATADUUNIA-hanke (pdf)