Satakunnan hyvinvointialueen valmistelun tilanne yhdyspintatyön näkökulmasta_10.1.2022