Työikäisten työkyvyn tuki sote-uudistuksessa, Työkykyä Satakuntaan -hanke (pdf)