Tiedotteet ja uutiset

Satakuntaan 10,97 miljoonaa euroa sote-palveluiden kehittämiseen

13.12.2022
Sairaanhoitaja työskentelee koneen äärellä kuulokkeet korvilla puhuen puhelimeen.

Satakunnan hyvinvointialueen Kestävän kasvun Satakunta 2 -hanke on saanut lähes 11 miljoonan euron avustuksen vuosille 2023-2025. Hanke on jatkoa keväällä 2022 käynnistyneelle Kestävän kasvun –hankkeelle. Hankkeen tavoitteena on mm. parantaa hyvinvointialueen palveluiden saatavuutta, vähentää koronasta aiheutuvan palveluvelkaa ja vahvistaa kansalaisten osallisuutta.

Lue koko uutinen

Kanta-informointi hyvinvointialueelle siirryttäessä

7.12.2022
Asiakas ammattilaisen luona vastaanotolla

Kun käytät sosiaali- ja terveyspalveluja, tietojasi tallennetaan Kanta-palveluihin (www.kanta.fi). Siksi sinulla on oikeus saada tietoa Kanta-palvelusta, tietojesi käsittelystä ja oikeuksistasi vaikuttaa tietojesi käyttöön. Tätä kutsutaan Kanta-informoinniksi.

Lue koko uutinen

Aluehallituksessa hyväksyttiin ensihoitopalveluiden palvelutasopäätös ja palvelutilojen vuokraaminen kunnilta

2.12.2022
Kaksi ensihoitajaa kävelee ulkona

Hyvinvointialueen ensihoidon palvelutasopäätös hyväksyttiin 1.1.2023 alkaen. Palvelutasopäätöksessä on kuvaukset ensihoitopalvelun palvelurakenteesta, lakisääteisistä viranhaltijoista, ensihoitopalvelussa työskentelevien pätevyysvaatimuksista, potilaan tavoittamisaikatavoitteista riskialueittain sekä muista oleellisista seikoista ensihoitopalvelun velvoitteista ja toimintamalliratkaisuista.

Lue koko uutinen

Hyvinvointialueen laskutuskäytänteet

24.11.2022
kuvituskuva

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluiden järjestämisvastuun siirtyminen Satakunnan hyvinvointialueelle 1.1.2023 aiheuttaa muutoksia asiakasrekistereihinne sekä tilaus- että laskutuskäytänteisiin.

Lue koko uutinen