Ajoissa tukea nuorten mielenterveyden ongelmiin

Teksti: Mia Oksa

Joka viidennellä nuorella on mielenterveysongelmia, joista suurin osa liittyy ahdistukseen ja masennukseen. Psykiatriset osastot ympäri Suomea ovat ylipaikoilla sijoittaen nuoria nukkumaan myös patjoille lattialle. Hoitohenkilökunnan ja lääkäreiden työmäärät eivät riitä kattamaan huutavaa tarvetta nuorten ja heidän läheistensä hätään. Mielenterveys- ja päihdeongelmat on yhteiskunnassa pitkään ulkoistettu erityistyöntekijöille ja tämä kehityssuunta on nyt tullut tiensä päähän.

Farkkuihin ja tennareihin pukeutuneen henkilön jalat penkillä, missä on piirustuksia

Ongelmaa ei ratkaista pelkästään erikoissairaanhoidon resursseja lisäämällä, tarvitaan myös toisenlaisia panostuksia ja kestävämpiä ratkaisuja. Tulevaisuuden sote-keskushankkeessa varmistamme, että nuoret saavat tukea mielenterveys- ja päihdeongelmiin riittävän ajoissa ja matalalla kynnyksellä heidän omassa arkiympäristössään. Vahvistamme nuoria kohtaavien ammattilaisten kykyä kohdata ja tukea nuoria, joilla on lieviä mielenterveyden häiriöitä, tarjoamalla heille erilaisia koulutuksia. Ensimmäisenä syksyllä aloitetaan Suomessa laajasti levitettävän ja vaikuttavaksi menetelmäksi 13-18 vuotiaiden nuorten lievien masennusoireiden hoitoon tarkoitetulla IPC-koulutuksilla. Lisäksi suunnittelemme myös ammattilaisille suunnattua koulutusta kognitiivisen lyhytterapian menetelmistä sekä neuropsykiatrista, ns. nepsy-oireyhtymistä.

Satasoten aamukahvilla 14.5. tavattiin isolla porukalla nuorten psykososiaalisen tuen tiimoilta. Oli upeaa huomata, kuinka tärkeäksi asia koetaan, ja että halutaan olla mukana kehittämässä palveluita. Syksyllä tullaan järjestämään erityisesti järjestöille suunnattu tapaaminen, johon toivottavasti osallistuu runsaasti nuorten psykososiaalisen tuen parissa työskenteleviä tahoja. Tästä tulee lisäinfoa vielä ennen juhannusta.

Nuorten mielenterveystyö on yksinkertaisimmillaan hetkeksi pysähtymistä, arvostavaa kohtaamista, välittämisen viestimistä ja tarpeen mukaan asioihin tarttumista. Mitä useampi meistä on valmis kohtaamaan myös nuoren huolen ja hädän, sitä varmemmin nuori saa ajoissa tukea ja apua. Satakunnassa on paljon osaamista ja ammattitaitoa ja yhteistyö kaikkien toimijoiden kesken on erityisen tärkeää. Panostus osaamisen vahvistamiseen ja lasten ja nuorten tukemiseen on hyvä sijoitus tulevaisuuteen.


Satasoten katsauksissa hankejohtajat ja -koordinaattorit sekä sidosryhmän jäsenet kirjoittavat sote-uudistuksen ajankohtaisista aiheista.

  • Mia Oksa

    Projektipäällikkö, Tyksin erityisvastuualue

    050 574 0521
    etunimi.sukunimi@satakunta.fi