Aluehallitus hyväksyi vastuualueet ja perusti tarvittavat virat – omaishoitajien tukiin palataan ensi viikolla

Aluehallitus käsitteli 5.9.2022 pidetyssä kokouksessaan muun muassa Satakunnan hyvinvointialueen organisaatiorakennetta. Aluehallitus hyväksyi toimialueiden vastuualueet sekä perusti tarvittavat vastuualuejohtajien, sisäisen tarkastajan ja digijohtajan virat. Strategia ja järjestäminen vastuualueen käsittelyä jatketaan myöhemmin.

stm_hameenkyron_koulu_vantaa

Aluevaltuusto hyväksyi huhtikuussa hyvinvointialueen organisaation perusrakenteen. Organisaation rakenteen valmistelua on jatkettu vastuualuetasolle. Vastuualueita on nyt yhteensä 27. Konsernipalveluiden toimialueella on kahdeksan vastuualuetta, erityis- ja sairaalapalveluiden toimialueella on kuusi vastuualuetta, lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimialueella on kaksi vastuualuetta, aikuisten palvelujen toimialueella on viisi vastuualuetta, ikääntyneiden palvelujen toimialueella on kolme vastuualuetta ja pelastuslaitos toimialueella on kolme vastuualuetta.

Aluehallitus perusti tarvittavat virat

Aluehallitus perusti kokouksessaan myös vastuualuejohtajien, sisäisen tarkastajan sekä digijohtajan virat ja hyväksyi virkojen kelpoisuusehdot. Vastuualuejohtajien virat ja sisäisen tarkastajan virka avataan sisäiseen ilmoittautumismenettelyyn. Virkoja voivat siis hakea kaikki ne henkilöt, jotka on määritelty kunnissa ja kuntayhtymissä Satakunnan hyvinvointialueelle siirtyviksi työntekijöiksi. Osa viroista on mahdollista täyttää myös siirtämällä liikkeen luovutuksessa yhteydessä hyvinvointialueen palvelukseen siirtyvä viranhaltija nyt perustettavaan virkaan, jos viranhaltijan tehtävät ja johdettava kokonaisuus pysyy samanlaisena tai samankaltaisena. Digijohtajan virka avataan ulkoiseen hakuun.

Ilmoittautumismenettelyyn avattavat vastuualuejohtajien virat ovat:

Konsernipalvelut toimialue:

 • HR-johtaja
 • Hallintojohtaja
 • Talousjohtaja
 • ICT-johtaja
 • Tekninen johtaja
 • Rakennuttajajohtaja
 • Hankinta- ja logistiikkajohtaja
 • Ateria- ja puhtauspalvelujohtaja

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimialue:

 • Lasten, nuorten ja perheiden peruspalveluiden vastuualuejohtaja
 • Lasten, nuorten ja perheiden erityispalveluiden vastuualuejohtaja

Aikuisten palvelujen toimialue:

 • Aikuisten sosiaalityön palveluiden vastuualuejohtaja
 • Aikuisten terveyspalveluiden vastuualuejohtaja
 • Vammaispalveluiden sosiaalityön ja vaativan tuen palveluiden vastuualuejohtaja
 • Vammaispalveluiden asumisen ja päiväaikaisen toiminnan palveluiden vastuualuejohtaja
 • Mielenterveys- ja päihdepalvelujen vastuualuejohtaja

Ikääntyneiden palvelujen toimialue:

 • Kotona asumista tukevat palvelut vastuualuejohtaja
 • Kotiin annettavat palvelut vastuualuejohtaja
 • Asumispalvelut vastuualuejohtaja

Erityistason ja sairaalapalveluiden toimialue:

 • Sairaanhoidollisten tukipalvelujen vastuualuejohtaja
 • Diagnostisten ja kliinisten tukipalvelujen vastuualuejohtaja
 • Suun terveydenhuollon vastuualuejohtaja
 • Sairaalapalvelujen vastuualuejohtaja
 • Akuuttipalvelujen vastuualuejohtaja
 • Psykiatrian vastuualuejohtaja

Pelastuslaitos toimialue:

 • Riskienhallintapäällikkö
 • Pelastuspäällikkö (operatiivinen toiminta)
 • Pelastuspäällikkö (suunnittelu, raportointi ja pelastuslaitoksen varautuminen)

– Hyvinvointialueen on perustettava tarvittavat virat ennen kuin voimme avata niitä sisäiseen tai ulkoiseen hakuun. Virkojen perustaminen ei kuitenkaan tarkoita, että olisimme lisäämässä johtajavirkoja aiempaan verrattuna, vaan nämä uudet virat tulevat korvaamaan luovuttavissa organisaatioissa olleet virat. Virkoihin haetaan johtajia myös pääasiassa sisäisen ilmoittautumismenettelyn avulla, eli tekijät siirtyvät luovuttavista organisaatioista näihin nyt perustettuihin virkoihin. Henkilöstön määräkään ei siis nouse, toteaa aluehallituksen puheenjohtaja Harri Lehtonen.

Omaishoidontukien käsittely jatkuu seuraavassa aluehallituksen kokouksessa

Aluehallitus käsitteli kokouksessaan myös omaishoidontukiin liittyvää kokonaisuutta. Aluehallitus päätti jatkaa asian käsittelyä kehyksen yhteydessä seuraavassa kokouksessaan 12.9.2022.

– Omaishoidontukeen liittyvä asia on iso ja merkittävä. Aluehallitus haluaa jatkaa keskustelua ja tarkastella asiaa myös osana isompaa kokonaisuutta, kertoo Lehtonen.