Aluehallitus julisti hyvinvointialuejohtajan viran avoimeksi

Satakunnan hyvinvointialueen aluehallitus kokoontui ensimmäiseen kokoukseen heti aluevaltuuston kokouksen jälkeen keskiviikkona 2.3. Hallituksen ensimmäisen kokouksen asiana oli erityisesti hyvinvointialuejohtajan viran avoimeksi julistaminen.

Symboli_vihreällä

Aluevaltuusto päätti ensimmäisessä kokouksessaan hyvinvointialuejohtajan viran perustamisesta. Aluehallitus puolestaan julisti kokouksessaan hyvinvointialuejohtajan viran julkisesti haettavaksi. Hyvinvointialuejohtajan viran hakuaika on 3.3.-18.3.2022. Virkavaali on tarkoitus suorittaa 19.4.2022. Hyvinvointialuejohtajan virka täytetään kuuden vuoden määräajaksi.

Aluevaltuuston päätöksellä viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä vahva johtamisosaaminen ja -kokemus. Viran menestyksekkäälle hoitamiselle eduksi katsotaan myös kokemus sosiaali- ja terveydenhuollosta ja pelastustoimesta, henkilöstö- ja talousjohtamisessa annetut näytöt ja julkishallinnon ja -talouden tuntemuksen. Myös erinomaisia vuorovaikutus- ja viestintätaitoja sekä englannin ja ruotsin kielen taitoa arvostetaan.

Virka tulee haettavaksi osoitteeseen satasote.fi/rekry.

Lisätietoja antaa

Harri Lehtonen, aluehallituksen puheenjohtaja, puh. 044 4224 004
Asko Aro-Heinilä, vt. hyvinvointialuejohtaja, puh. 050 350 1505