Aluehallitus käsitteli investointisuunnitelmaa ja hyväksyi strategian ja järjestämisen vastuualueen

Aluehallitus käsitteli 12.9.2022 pidettävässä kokouksessaan Satakunnan hyvinvointialueen ensimmäistä investointisuunnitelmaa. Aluehallitus myös hyväksyi strategia ja järjestäminen vastuualueen ja perusti järjestämisjohtajan viran.

stm_hameenkyron_koulu_vantaa

Aluehallitus esittää valtuustolle investointisuunnitelman hyväksymistä

Hyvinvointialueista annetun lain 16 §:n mukaan hyvinvointialueen on laadittava investointisuunnitelma seuraavan tilikauden ja seuraavien neljän tilikauden aikana aloitettavista hyvinvointialuekonsernin investoinneista ja niiden rahoituksesta. Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy investointisuunnitelmaesityksen toimitettavaksi ministeriöille ja talousarvion valmistelun jatkamisen sen pohjalta.

Hyvinvointialueen investointisuunnitelma sisältää tiedot investoinneista ja investointia vastaavista sopimuksista. Lisäksi se sisältää tiedot hyvinvointialueen toimitilojen ja kiinteistöjen, sekä muiden pitkävaikutteisten hyödykkeiden suunnitelluista luovutuksista. Vuoden 2023 investoinnit ovat sitovia ja vuosien 2024–2027 investoinnit ovat suuntaa antavia.

– Pitkäaikainen investointisuunnitelma tarkentuu laadittavan palveluverkkoselvityksen perusteella, täydentää hyvinvointialuejohtaja Kirsi Varhila.

Satakunnan hyvinvointialueen investoinnit vuonna 2023 ovat suunnitelman mukaan noin 58 miljoonaa euroa. Investointeihin saadaan sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön investointiavusta 9,95 miljoonaa euroa, jotka kohdistuvat ICT-investointeihin. Hyvinvointialueen nettoinvestoinnit ovat siis noin 48 miljoonaa euroa. Investointisuunnitelmaan on kirjattu erikseen laite- ja kalustohankinnat, ICT-investoinnit, rakennuksiin kohdistuvat investoinnit, leasingvastuut ja vuotuinen vuokravastuiden muutos, omaisuuden luovutukset ja tytäryhtiöiden investoinnit.

Satakunnan hyvinvointialueen vahvistettu lainanottovaltuus vuodeksi 2023 on noin 370 miljoonaa euroa. Hyvinvointialueen lainanottovaltuus riittää investointien rahoitukseen. Hyvinvointialueen tulee toimittaa investointisuunnitelmaa koskeva esitys kalenterivuosittain sosiaali- ja terveysministeriölle, sisäministeriölle ja valtiovarainministeriölle.

Järjestämisjohtajan virka hakuun

Aluehallitus hyväksyi kokouksessaan myös strategia ja järjestäminen vastuualueen. Strategia ja järjestäminen vastuualue on suoraan hyvinvointialuejohtajan alaisuudessa ja tukena toimiva ns. esikunta, joka vastaa muun muassa strategiaprosessista strategian eri osa-alueiden osalta sekä järjestämiseen kuuluvien lainsäädännön edellyttämien tehtävien toteuttamisesta ja seurannasta. Lisäksi vastuualueen tehtäviin kuuluvat kehittämisen, laadun ja valvonnan toiminnot, hyte-kokonaisuus, sekä tiedolla johtamisen koordinointi.

Aluehallitus perusti myös järjestämisjohtajan viran. Järjestämisjohtajan virka on kokonaan uusi tehtävä hyvinvointialueen hallinnossa, eikä hyvinvointialueelle siirtyvästä henkilöstöstä kukaan hoida vastaavaa tehtäväkokonaisuutta tällä hetkellä. Virka avataan ulkoiseen hakuun ja haun aukeamisesta tiedotetaan erikseen.

– Uudet tehtäväkokonaisuudet olemme avanneet hyvinvointialueella julkiseen hakuun. Kannustamme kuitenkin myös niitä hyvinvointialueelle siirtyviä työntekijöitä hakemaan järjestämisjohtajan virkaan, joilla on osaamista ja kiinnostusta tehtävän hoitamiseen, toteaa aluehallituksen puheenjohtaja Harri Lehtonen.