Aluehallitus käsitteli talousarvion valmisteluun liittyviä asioita ja pyytää kuntia nimeämään jäsenet vaikuttamistoimielimiin

Aluehallitus käsitteli 6.6. pidetyssä kokouksessaan muun muassa talousarvion valmisteluun liittyviä asioita. Myös vaikuttamistoimielimien perustaminen etenee, kun aluehallitus pyytää Satakunnan kuntia nimeämään jäsenet hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimiin, jotka aloittavat toimintansa 1.1.2023.

Kuvituskuva

Konkreettinen talousarviotyö alkaa elokuussa

Aluehallitus käsitteli kokouksessaan hyvinvointialueen talousarvion laadintaohjeen, alustavan suunnittelukehyksen ja talousarviodokumentin rakennetta. Satakunnan hyvinvointialueen alustava yleiskatteellinen rahoitus on 926 307 984 euroa. Lopullinen rahoituksen määrä selviää elokuun aikana.

Hyvinvointialueen talousarviotyötä tullaan tekemään nykyisten tietojen pohjalta ja konkreettinen talousarviotyö alkaa heti elokuussa yhdessä toimialuejohtajien kanssa.

Kunnat nimeävät jäsenet hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimiin

Aluehallituksen on asetettava nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen nuorisovaltuusto, ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi hyvinvointialueen vanhusneuvosto sekä vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen vammaisneuvosto. Vaikuttamistoimielinten jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet valitaan hyvinvointialueen kunnissa siten, että kustakin kunnasta valitaan yksi varsinainen edustaja ja hänelle henkilökohtainen varajäsen.

Kuntia pyydetään 15.9.2022 mennessä ilmoittamaan hyvinvointialueen kirjaamoon nimetyt jäsenet ja varajäsenet. Vaikuttamistoimielimien jäsenten nimeämisessä, kuten myöhemmin jaostojen nimeämisessä, noudatetaan tasa-arvolakia. Aluehallitus nimeää vaikuttamistoimielinten puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat ja huolehtii vaikuttamistoimielinten toimintaedellytyksistä.

Vaikuttamistoimielimet aloittavat toimintansa 1.1.2023 alkaen kun järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueelle. Tätä ennen vaikuttamistoimielimet perehtyvät tehtäviinsä. Vaikuttamistoimielinten toimintasäännöt valmistellaan syksyn aikana.