Aluehallitus käsitteli työterveyshuoltoa, järjestöavustuksia ja viestintää

Aluehallitus päätti 19.9.2022 pidettävässä kokouksessaan muun muassa Satakunnan hyvinvointialueen työterveydenhuollon laajuudesta sekä sisällöstä ja käsitteli järjestöavustuksia, viestintää ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän peruspääoman palautusta.

Hoitajia käytävällä

Aluehallitus päätti työterveyshuollon laajuudesta

Satakunnan hyvinvointialueen työterveyshuolto hankitaan aiemman päätöksen mukaisesti Länsirannikon työterveys Oy:ltä. Satakunnan hyvinvointialueen työterveydenhuoltoon sisällytetään lakisääteisten palvelujen lisäksi tietyin rajoituksin muun muassa työterveyspainotteinen sairaanhoito, pitkäaikaissairauksien hoito ja seuranta sekä työpsykologin palvelut ja lyhytterapia. Sopimukseen kuuluu myös ravitsemusterapiapalveluja ja sosiaalialan asiantuntijan toimintaa. Työterveydenhuoltoa tullaan tarjoamaan henkilöstölle pääosin virka-aikana.

– Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, hyvin toimiva työyhteisö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy sekä työntekijän työkyvyn ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja terveyden edistäminen. Uskomme, että näillä palveluilla pystymme tarjoamaan henkilöstölle tarkoituksenmukaiset työterveydenhuollon palvelut ja vastaamaan näihin tavoitteisiin, toteaa aluehallituksen puheenjohtaja Harri Lehtonen.

Henkilöstöä hyvinvointialueelle siirtävät organisaatiot ovat käyttäneet työterveyshuollon palveluihin siirtyvän henkilöstön osalta noin 4,8 miljoonaa euroa. Myös hyvinvointialueella on tarkoitus käyttää työterveyspalveluihin vastaava rahamäärä. Työterveyshuollon palveluverkosto on suunniteltu pidettäväksi hyvinvointialueen aloittaessa nykyistä vastaavana. Palvelua tullaan arvioimaan aktiivisesti.

Aluehallitus käsitteli järjestöavustuksia ja viestintää – peruspääoman palautus etenee valtuustoon

Aluehallitus päätti, että Satakunnan hyvinvointialue avustaa vuonna 2023 niitä järjestöjä, jotka toimivat sosiaali- ja terveyssektorilla ja joiden tiedot on kerätty kunnilta ja kuntayhtymiltä. Vuoden 2023 avustussumma on vastaava kuin vuonna 2022 kunnissa. Tällä menettelyllä pyritään turvaamaan järjestöjen toimintaedellytykset myös vuodeksi 2023.

Aluehallitus hyväksyi myös hyvinvointialueen ydinviestit ja keskusteli laajasti viestinnästä. Hyvinvointialueella tullaan panostamaan muutosajan viestintään. Hyvinvointialueella pyritään siihen, että muutos vuoden vaihtuessa olisi asukkaiden näkökulmasta mahdollisimman pieni. Puhepalveluiden osalta aluehallitus päätti, että kaikki hyvinvointialueelle siirtyvät puhelinnumerot säilyvät ennallaan vuoden vaihteen yli. Näin asukkaat tavoittavatkin palvelut samoin kuin tälläkin hetkellä.

Aluehallitus käsitteli myös Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän peruspääoman palautusta. Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että se päättäisi antaa suostumuksensa Satakunnan sairaanhoitopiirille palauttaa peruspääomaansa sairaanhoitopiirin jäsenkunnille sekä jättää jäsenkunnilta perimättä siihen kuuluvia eriä yhteensä enintään 25 699 492,05 euroa, mikä on puolet kokonaissummasta. Aluevaltuusto käsittelee asiaa seuraavassa kokouksessaan.