Aluehallitus valitsi sote-johtajan ja toimialuejohtajat

Aluehallitus valitsi 17.6. pidetyssä kokouksessaan Satakunnan hyvinvointialueen sote-johtajan sekä viisi toimialuejohtajaa. Sote-johtajan virka oli julkisessa haussa 24.5-7.6.2022. Toimialuejohtajia haettiin sisäisessä ilmoittautumismenettelyssä samaan aikaan.

Symboli_vihreällä

Sote-johtajaksi Sari Rantanen

Hyvinvointialueen sote-johtajaksi valittiin Sari Rantanen. Rantanen toimii tällä hetkellä sosiaali- ja terveysjohtajana Uudenkaupungin kaupungissa. Koulutukseltaan Rantanen on yhteiskuntatieteiden maisteri ja hänellä on sosiaalityöntekijän koulutus.

Sote-johtajaksi haki yhteensä 15 henkilöä, joista haastateltiin kuusi. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa ja virkaan valittavan on esitettävä terveydentilaa koskeva selvitys ennen virantoimituksen alkamista.

Aluehallitus valitsi viisi toimialuejohtajaa

Hyvinvointialueen toimialajohtajiksi valittiin seuraavat henkilöt:

  • Erityistaso ja sairaalapalveluiden toimialuejohtajaksi valittiin Petteri Lankinen, johtajaylilääkäri ja sairaanhoidon toimialueen johtaja, Satakunnan sairaanhoitopiiri, lääketieteen tohtori, dosentti.
  • Lasten, nuorten ja perheiden toimialuejohtajaksi valittiin Hanna-Leena Markki, kuntayhtymän johtaja, Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, hallintotieteiden maisteri
  • Aikuisten palveluiden toimialuejohtajaksi valittiin Saila Hohtari, sosiaalipalvelujen johtaja, Rauman kaupunki, valtiotieteiden maisteri
  • Ikääntyneiden palveluiden toimialuejohtajaksi valittiin Jaana Männikkö, kuntayhtymäjohtaja, Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä, terveystieteiden maisteri
  • Konsernipalveluiden toimialuejohtajaksi valittiin Tero Mäkiranta, toimialuejohtaja, Satakunnan sairaanhoitopiiri, hallintotieteiden maisteri

Virat olivat sisäisessä ilmoittautumismenettelyssä. Määräaikaan mennessä konsernipalveluiden toimialuejohtajaksi ilmoittautui yhteensä 5 henkilöä. Erityistaso ja sairaalapalveluiden, lasten, nuorten ja perheiden palveluiden, aikuisten palveluiden ja ikääntyneiden palveluiden toimialuejohtajan virkoihin ilmoittautui yhteensä 24 henkilöä. Kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueelle siirtyväksi määritellyn henkilöstön oli mahdollista ilmoittautua virkoihin.

Virkojen kelpoisuusehtona oli soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, hyvä johtamisosaaminen ja -kokemus ja johdettavan palvelukokonaisuuden hyvä tuntemus.

Toimialuejohtajien virkavalinnat tehtiin toimialueille niin, että virka alkaa 1.1.2023. Virkoihin valitut henkilöt voidaan kuitenkin ottaa määräaikaiseen virkasuhteeseen jo vuodeksi 2022. Hyvinvointialuejohtaja Kirsi Varhila käy tarvittavat keskustelut valituiden henkilöiden nykyisten työantajien kanssa asiaan liittyen.