Aluevaalien tuloksen oikaiseminen kahden varavaltuutetun osalta

Satakunnan aluevaalilautakunnan kokouksessa 11.8. päätettiin oikaista 26.1.2022 tehtyä päätöstä (4 §), jolla on vahvistettu 23.1.2022 toimitettujen aluevaalien tulos Satakunnan hyvinvointialueella, Turun hallinto-oikeuden päätöksen mukai­sella tavalla siten, että ehdokkaan numero 313 Juha Viitala äänimääräksi vahvistetaan 282 ääntä, että Viitala valitaan Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen järjestyksessä kahdeksan­ neksi varavaltuutetuksi ja että ehdokas numero 293 Johanna Santanen valitaan Suomen Sosia­ lidemokraattisen Puolueen järjestyksessä yhdeksänneksi varavaltuutetuksi.

Kokouksessa vahvistettiin tammikuun 23 päivänä 2022 toimitettujen aluevaalien tulos Satakunnan hyvinvointialueella 3 §:n mukaisella tavalla oikaistuna. Vahvistettu uusi vaalitu­ los ilmenee tämän pöytäkirjan liitteestä RT26.

Ohessa aluevaalilautakunnan pöytäkirja 3/2022, sen liite ja valitusosoitus