Aluevaalit ovat meille kaikille tärkeät – käytä äänioikeuttasi

Teksti: Asko Aro-Heinilä, Arja Laulainen, Kaarina Ranne

Suomeen on eduskunnan päätöksellä perustettu kesällä 2021 21 hyvinvointialuetta. Nämä hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki vastaavat kukin omalla alueellaan vuoden 2023 alusta alkaen sosiaali- ja terveydenhoidon sekä pelastustoimen palvelujen järjestämisestä sekä osittain myös tuottamisesta. Yksi näistä hyvinvointialueista on Satakunnan hyvinvointialue, joka on kooltaan Satakunnan maakunnan kokoinen.

Kokemäenjoen ympäristöä Kokemäellä Tulkkilan lähettyvillä

Hyvinvointialueet ovat itsenäisiä oikeustoimihenkilöitä, eikä niiden päätöksiä ohjata kunnista tai valtion toimesta. Hyvinvointialueet saavat rahoituksensa valtiolta. Saamansa rahoituksen käytön ja hyvinvointialueen palvelujen järjestämisen suhteen hyvinvointialueilla on suvereeni valta tehdä itsenäisiä päätöksiä. Valtion tehtävänä on sosiaali- ja terveysministeriön sekä sisäministeriön toimesta vain valvoa sitä, että hyvinvointialueet toimivat perustarkoituksensa mukaisesti.

Kun verrataan Satakunnan hyvinvointialueen tilannetta valtakunnan kokonaistilanteeseen, niin voidaan todeta, että Satakunnassa aloittavan hyvinvointialueen erityisinä haasteina ovat mm. nykyinen pirstaleinen palvelujen järjestämis- ja toteuttamistapa, painotus raskaisiin palveluihin, päihde- ja mielenterveysongelmien suuri kuorma sekä väestön nopea ikääntyminen ja sen mukanaan tuoman palvelutarpeen hoitaminen.

Satakunnan hyvinvointialue:

  • toimii Satakunnan kaikkien 16 kunnan alueella
  • vastaa yli 215 000 asukkaan sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastuksen palvelujen järjestämisestä sekä osittain tuottamisesta
  • yhdistää nykyisin yhdeksän eri palvelutuottajan (neljä kuntaa, kaksi kuntayhtymää, yksi yhteistoiminta-alue, maakunnallinen pelastuslaitos sekä sairaanhoitopiiri) palvelut yhteen organisaatioon
  • toimii laajassa yhteistyössä alueella toimivien yksityisten palvelutuottajien ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa (Satakunnassa noin 800 sote-alan yritystä ja noin 4500 yhdistystä)
  • toimii työnantajana noin 10 000 työntekijälle
  • on vuosittaiselta liikevaihdoltaan noin yksi miljardi euroa
  • toteuttaa asukasosallisuutta aluevaalien ohella vaikuttajatoimielinten (mm. nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto) kautta

Tätä isoa uudistusta on Satakunnassa valmisteltu laajalla rintamalla, monipuolisen ja korkeatasoisen asiantuntijajoukon sekä edustuksellisen poliittisen ryhmän voimin. Hyvinvointialueen tärkein päätöksiä tekevä toimielin on aluevaltuusto ja siihen valitaan Satakunnassa 69 valtuutettua.

Ensimmäiset aluevaltuustovaalit pidetään 23.1.2022 ja ennakkoäänestysaika on 12.–18.1.2022. On erityisen tärkeää, että jokainen äänioikeutettu satakuntalainen käyttää äänioikeuttaan näissä ensimmäisissä aluevaaleissa, jotta aluevaltuuston kokoonpano ja aluevaltuustossa edustettuna olevat arvot vastaavat satakuntalaisten tahtoa.


Asko Aro-Heinilä
Väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja

Arja Laulainen
Satasoten ohjausryhmän puheenjohtaja

Kaarina Ranne
Satasoten johtoryhmän puheenjohtaja