Aluevaltuusto hyväksyi investointisuunnitelman ja päätti peruspääoman palautuksesta Satakunnan sairaanhoitopiirissä

Aluevaltuusto hyväksyi 26.9.2022 pidetyssä kokouksessaan Satakunnan hyvinvointialueen ensimmäisen investointisuunnitelman ja päätti peruspääoman palautuksesta jäsenkunnille Satakunnan sairaanhoitopiirissä.

Symboli_vihreällä

Satakunnan hyvinvointialueen valtuusto hyväksyi investointisuunnitelman

Aluevaltuusto hyväksyi aluehallituksen esityksen pohjalta investointisuunnitelman toimitettavaksi ministeriöille ja talousarvion valmistelu jatkuu sen pohjalta.

Hyvinvointialueista annetun lain 16 §:n mukaan hyvinvointialueen on laadittava investointisuunnitelma seuraavan tilikauden ja seuraavien neljän tilikauden aikana aloitettavista hyvinvointialuekonsernin investoinneista ja niiden rahoituksesta.

Hyvinvointialueen investointisuunnitelma sisältää tiedot investoinneista ja investointia vastaavista sopimuksista. Lisäksi se sisältää tiedot hyvinvointialueen toimitilojen ja kiinteistöjen, sekä muiden pitkävaikutteisten hyödykkeiden suunnitelluista luovutuksista. Vuoden 2023 investoinnit ovat sitovia ja vuosien 2024–2027 investoinnit ovat suuntaa antavia.

– Pitkäaikainen investointisuunnitelma tarkentuu laadittavan palveluverkkoselvityksen perusteella, täydentää hyvinvointialuejohtaja Kirsi Varhila.

Satakunnan hyvinvointialueen investoinnit vuonna 2023 ovat suunnitelman mukaan noin 58 miljoonaa euroa. Investointeihin saadaan sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön investointiavusta 9,95 miljoonaa euroa, jotka kohdistuvat ICT-investointeihin. Hyvinvointialueen nettoinvestoinnit ovat noin 48 miljoonaa euroa. Investointisuunnitelmaan on kirjattu erikseen laite- ja kalustohankinnat, ICT-investoinnit, rakennuksiin kohdistuvat investoinnit, leasingvastuut ja vuotuinen vuokravastuiden muutos, omaisuuden luovutukset ja tytäryhtiöiden investoinnit.

Satakunnan hyvinvointialueen vahvistettu lainanottovaltuus vuodeksi 2023 on noin 370 miljoonaa euroa. Hyvinvointialueen lainanottovaltuus riittää investointien rahoitukseen. Hyvinvointialueen tulee toimittaa investointisuunnitelmaa koskeva esitys kalenterivuosittain sosiaali- ja terveysministeriölle, sisäministeriölle ja valtiovarainministeriölle.

Satakunnan hyvinvointialueen valtuusto käsitteli hallintosäännön 4. versiota

Hallintosäännön käsittely jatkuu seuraavaksi aluevaltuuston ryhmien kokouksissa. Aluehallitus käsittelee hallintosääntöä viimeistään kokouksessaan 17.10.2022 ja antaa ehdotuksensa hallintosäännöksi aluevaltuuston kokoukseen 31.10.2022.

Aluevaltuusto päätti peruspääoman palautuksesta jäsenkunnille Satakunnan sairaanhoitopiirissä

Aluevaltuusto päätti äänestyksen jälkeen äänin 41-28 antaa suostumuksensa Satakunnan sairaanhoitopiirille palauttaa peruspääomaansa sairaanhoitopiirin jäsenkunnille sekä jättää jäsenkunnilta perimättä siihen kuuluvia eriä yhteensä enintään 25.699.492,05 euroa. Vastaesityksenä oli, että aluevaltuusto olisi antanut suostumuksensa palauttaa peruspääomien korotukset vuosilta 1997-2021 eli yhteensä 45.268.921,10 euroa. Aluevaltuusto myönsi sairaanhoitopiirille suostumuksensa lisätä ulkoista velkaa sairaanhoitopiirissä tätä vastaavalla määrällä ennen sen varojen ja velkojen siirtymistä hyvinvointialueelle 1.1.2023.

Palautuksen kohteena oleva 25.699.492,05 euron bruttomääräinen erä vastaa puolta palautettavaksi esitetystä peruspääoman palautuksen määrästä, sisältäen vielä vuodelta 2022 perimättömät lainaosuudet.

Käytännössä Sairaanhoitopiirin jäsenkunnille palautuisivat noin 11 viimeisen vuoden ajalta laskutetut lainaosuudet, joita vastaan jäsenkunnilla voi vielä olla omissa taseissaan vastaavia ottolainoja.

Hyvinvointialueen aloittavassa taseessa velkaantumisaste ei peruspääoman osittaisen palautuksen jälkeen nouse verrokkialueiden keskiarvon yläpuolelle. Hyvinvointialueen kannalta esitys tukee toiminnan jouhevaa käynnistymistä ilman merkittäviä ristiriitoja, ja luo siten perustan pitkän aikavälin strategiselle yhteistyölle alueen kuntien kanssa, erityisesti kummallekin osapuolelle tärkeässä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä koskevassa työssä.