Aluevaltuusto hyväksyi talousarvioesityksen

Hyvinvointialueen aluevaltuusto päätti 28.11. kokouksessaan hyväksyä talousarvioesityksen vuosille 2023-2025. Lisäksi hyväksyttiin aluehallituksen ehdottamat muutokset talousarviokirjaan.

Mies kävelee ylös rappusia.

Satakunnan hyvinvointialueen korjattu rahoitus vuodelle 2023 on 940 877 124 euroa, kun aikaisempi summa oli 944 093 935, rahoitus siis laskee 3 216 811 euroa. Vuonna 2024 rahoitus on 970 000 000 euroa ja vuonna 2025 se on 995 000 000 euroa.

Aluevaltuusto päätti hyväksyä vuosien 2024-2027 investointisuunnitelmaesityksen toimitettavaksi ministeriöille ja talousarvion valmistelu jatkuu sen pohjalta

Investointisuunnitelman 2024 laitteisiin ja kalustoon kohdistuvien investointien raamiksi valittiin vuoden 2023 taso. Raami pohjautuu Satakunnan hyvinvointialueen muodostavien kuntien ja Satakunnan pelastuslaitoksen vuosien 2021-2022 irtaimistoinvestointien keskiarvosta, jota on korotettu laitteisiin ja kalustoon kohdistuvan ennakoitua suuremman korjausvelan kiinni kuromiseksi.

Laite ja kalustohankintojen investointitasoksi esitetään vuodelle 2024 9,5 miljoonaa euroa, suunnitelmavuodet esitetään saman raamin mukaan.

Asiakasmaksut palautettiin valmisteluun. Eväskeskustelussa esiin nousi erityisesti turvapuhelin ja kotisairaala-asiat sekä asiakasmaksujen huojentaminen.