Aluevaltuusto päätti hyväksyä hallintosäännön neljännen version

Satakunnan hyvinvointialueen aluevaltuusto päätti kokouksessaan 31.10.2022 hyväksyä hallintosäännön version 4 / 26.10.2022 noudatettavaksi hyvinvointialueella 1.11.2022 alkaen. Lisäksi aluevaltuusto valtuutti hyvinvointialuejohtajan hyväksymään hallintosäännöstä laadittavan julkaisukelpoisen version.

stm_hameenkyron_koulu_vantaa

Aluevaltuuston kokouksen 26.9.2022 jälkeen hallintosääntöön tehtiin muutoksia liittyen aluehallituksen tehtäviin ja toimivaltaan. Uudessa versiossa aluehallitus päättää osakeyhtiön perustamisesta ja osakkeiden hankkimisesta tai luovuttamisesta. Lisäksi aluehallitus toimii alueen pelastustoimen monijäsenisenä toimielimenä.

Omavalvonnan raportointia muutettiin siten, että aluehallitukselle raportointi tapahtuu puolivuosittain, aiemman ehdotuksen ollessa vuosittain.

Professiojohtajien tehtävät herättivät keskustelua

Professiojohtajien tehtäviin liittyen uusimmasta hallintosäännön versiosta poistettiin kohta, jossa todettiin, että lääketieteen/ sosiaalityön/ hoitotyön professiojohtajana toimii aluehallituksen määräämä viranhaltija. Näihin tehtäviin perustetaan virat.

– Keskustelussa tuli esille, että hallintosääntö on dynaaminen asiakirja, jota tullaan tulevaisuudessa päivittämään. Tämä oli tärkeä muistutus kaikille, kertoo hyvinvointialuejohtaja Kirsi Varhila.