Arvokiinteistöistä venevajaan – mistä hyvinvointialueen kiinteistöt koostuvat?

Satakunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi tulevat jatkossa toimimaan niin hyvinvointialueen omissa tiloissa kuin vuokrakiinteistöissäkin. Tilatietojen päivittäminen on parhaillaan käynnissä ja nykytilaselvityksen tulee valmistua helmikuun loppuun mennessä. Miltä siis Satakunnan hyvinvointialueen kiinteistökanta tulee näyttämään?

Petu_A-rakennus2_Milla Waltenberg

Satakunnan hyvinvointialueen kiinteistökanta tulee koostumaan sekä omista että vuokrattavista kiinteistöistä. Hyvinvointialueen omistukseen siirtyy vuoden 2023 alusta Satakunnan sairaanhoitopiirin omistuksessa olevat kiinteistöt, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 133 000 neliötä. Myös Rauman sairaala ja eri kunnissa sijaitsevat Satakruunun asumisyksiköt sekä osuuksia pienimmistä yhtiöistä siirtyy suoraan hyvinvointialueen omistukseen, koska ne ovat tällä hetkellä sairaanhoitopiirin omistamia kiinteistöosakeyhtiöitä.

Omaa omistusta huomattavasti suurempi kiinteistökanta tullaan vuokraamaan Satakunnan kunnilta. Hyvinvointialueen vuokrattavaksi tulevat aluksi ne toimitilat, joissa on tälläkin hetkellä sote- tai pelastustoimintaa. Tällaisia tiloja on Satakunnassa yli 400 kappaletta ja niiden kokonaispinta-ala on yli 300 000 neliötä. Toimitilat vaihtelevat kokonaisesta sairaalarakennuksesta esimerkiksi psykologin työhuoneeseen.

Hyvinvointialue tulee vuokraamaan osan sote- ja pelastustoiminnan käytössä olevista toimitiloista siirtymäajaksi, eli kolmeksi vuodeksi ja osa siirtyy hyvinvointialueelle nykyisten olemassa olevien vuokrasopimusten nojalla ja ehdoilla. Hyvinvointialueen omistukseen ja vuokrattavaksi siirtyy hyvin erilaisia toimitiloja. Osa kiinteistöistä on vastavalmistuneita ja osa vaatii peruskorjausta.

– Tiloja meillä tulee olemaan aina erikoissairaanhoidon tiloista asuntoihin, autotalleihin sekä venesuojiin. Hyvinvointialueen käytössä tulee olemaan myös iältään ja kunnoltaan hyvin erilaisia kiinteistöjä. Yksi vanhimpia kiinteistöjä on Porin perusturvan käytössä oleva vanha kaupunginsairaalarakennus, mikä rakennettiin 1800-luvun lopussa, kertoo vastuuvalmistelija Kari-Matti Haapala.

Siirtymäajan lisäksi hyvinvointialue voi käyttää toimitilojen vuokraamisessa yhden optiovuoden. Siirtymäajan loppuun mennessä kuntien tulee yhtiöittää kyseiset kiinteistöt ja hyvinvointialue vuokraa jatkossa tarvittavat kiinteistöt niitä hallinoivilta yhtiöiltä.

Helmikuun loppuun mennessä laadittu nykytilaselvitys antaa vielä kattavamman kuvan siitä, paljonko ja millaisia toimitiloja hyvinvointialueen käyttöön tulee. Selvitys tulee sisältämään tiedot siirtyvistä toimitiloista, sopimuksista sekä muista sitoumuksista. Kaikki toimitilat ja niiden tarkat tiedot tullaan päivittämään tilahallintajärjestelmä Moduloon, mikä mahdollistaa myös tiedolla johtamisen.

– Modulo on hyvinvointialueiden käytössä oleva tietojärjestelmä, mistä saadaan tietoa tilajohtamiseen arjen tilahallinnasta aina strategisen päätöksenteon tueksi. Järjestelmän avulla myös kiinteistömaailma ottaa digiloikan, koska siellä on aina ajantasainen tieto hyvinvointialueen kiinteistöistä. Satakunta on toiminut tietojen siirron osalta pilottimaakuntana ja olemme sen ansiosta saaneet järjestelmän ensimmäisinä käyttöömme, kertoo vastuuvalmistelija Miia Hietapakka.