Asukasviestintä, hallintosääntö, järjestöavustukset ja digijohtajan valinta aluehallituksen 24.10.2022 päätettävinä

Aluehallitus päätti asukasviestintäsuunnitelmasta, jonka mukaan Satakunnan asukkaille viestitään monikanavaisesti ja laajasti hyvinvointialueen tulevista palveluista. Viestinnän tarkoitus on tukea sujuvaa siirtymää hyvinvointialueelle.

stm_hameenkyron_koulu_vantaa

– Loppuvuoden 2022 ja alkuvuoden 2023 aikaisen asukasviestintäkampanjan pääviestinä on monikanavaisesti kertoa, että asiakkaan palvelut, asiakasta palvelevat asiantuntijat sekä heidän yhteystietonsa säilyvät samoina myös vuodenvaihteen jälkeen, aluehallituksen puheenjohtaja Harri Lehtonen sanoo.

Aluevaltuusto hyväksyi hallintosäännön päivitetyn version 24.10.2022 noudatettavaksi Satakunnan hyvinvointialueella 1.11.2022 alkaen sekä valtuutti hyvinvointialuejohtajan hyväksymään hallintosäännöstä laadittavan julkaisukelpoisen version.

Järjestöavustukset maksuun viimeistään toukokuussa 2023

Aluehallitus päätti, että Satakunnan hyvinvointialue avustaa tulevana vuonna niitä järjestöjä, jotka kunnat tai kuntayhtymät raportoivat vuonna 2022 hyvinvointialueelle siirtyvillä Valtiokonttorin raportoinnin palveluluokilla ja jotka ovat luonteeltaan järjestöavustuksia. Järjestöavustuksia maksetaan yhteensä 321 691 euroa vuonna 2023.

– Avustusten maksaminen järjestöille tapahtuu viimeistään toukokuussa 2023 määräajassa allekirjoitettua sopimusta vastaan kuitenkin edellyttäen, että järjestön toiminta vastaa edelleen vuoden 2022 toimintaa. Vuoden 2023 avustussumma on vastaava kuin vuonna 2022. Tällä menettelyllä pyritään turvaamaan järjestöjen toimintaedellytykset vuodeksi 2023, Lehtonen kertoo.

Hyvinvointialueen lakisääteiseen järjestämisvastuuseen liittyvää toimintaa, esimerkiksi kuntouttava työtoiminta, tai ostopalvelua ei tueta järjestöavustuksina, vaikka niitä on voitu järjestöavustuksina kuntien tai kuntayhtymien kohdalla raportoida.

– Myöskään järjestöjen kanssa tehdyt kumppanuussopimukset eivät kuulu järjestöavustuksiin, mutta nämä käsitellään hyvinvointialueen siirtyvien sopimusten prosessissa marras-joulukuussa. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että kumppanuussopimukset käydään pieteetillä läpi ja tarkistetaan, kuuluuko sopimus hyvinvointialueen vai kunnan avustettavaksi, Lehtonen sanoo.

Pelastuslaitoksella on sopimuspalokuntien palokuntasopimuksiin sisältyviä yhdistyskorvauksia, jotka käsitellään sopimuspalokuntakokonaisuuden yhteydessä myöhemmin.

Vuoden 2023 aikana valmistellaan järjestöavustamisen periaatteet, jotka otetaan käyttöön vuoden 2024 alusta.

Digijohtajaksi valittiin Jani Lavonen

Digijohtajan virkaan valittiin Jani Lavonen. Hän on työskennellyt viimeiset kymmenen vuotta sote-asioiden ICT:n parissa, muun muassa tietojohtamistyössä CGI:llä.

Digijohtajalla on keskeinen tehtävä hyvinvointialueen toiminnan kehittämisessä digitalisaation ja kokonaisarkkitehtuurin kokonaisuuden johtamisessa ja kehittämisessä sekä sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen toimintatapojen kehittämisessä yhteistyössä toiminnan strategisesta kehityksestä vastaavien henkilöiden kanssa.

– Lavosella on vaativaan tehtävään sopiva koulutus, tehtävää tukevaa työkokemusta noin 20 vuoden ajalta, josta johtamistehtäviä noin 15 vuoden ajalta sekä sote-ICT:n hyvä ja Satakunnan alueen sosiaali- ja terveydenhuollon ICT:n erityispiirteiden tuntemus. Hänellä on myös kokemusta toimimisesta kansainvälisessä ympäristössä sekä ICT-yritysmaailmassa vaativan teknologian projekteissa, Lehtonen sanoo.

– Digijohtajan työn painopiste on ensin uusien teknologioiden hyödyntämisessä Satakunnan tulevaisuuden soten rakentamisessa sekä laajan muutoksen toteuttaminen, Lehtonen kertoo.

– Työkenttä on minulle tuttu. Teemme ICT-uudistuksia vaiheittain, vapautamme työtä ammattilaisilta sekä parannamme infoa satakuntalaisille, Lavonen kertoo.