Ateriapalvelut ja henkilöstöasiat esillä aluehallituksen kokouksessa

Aluehallitus keskusteli 25.4. pidetyssä kokouksessaan muun muassa ateriapalvelutoimintojen valmistelun tilanteesta, henkilöstöasioista sekä työterveydenhuollon järjestämisestä.

Kuvituskuva

Satakunnan hyvinvointialueen alueella tuotetaan nykyisin aterioita kuntien kuntayhtymien sekä Sairaanhoitopiirin toimesta 21:ssä eri tuotantokeittiössä. Keittiöiden tuotanto- ja toimintamalleissa on alueellisia ja tuottajakohtaisia eroja. Hyvinvointialueen ateriatuotannon häiriöttömän toiminnan varmistaminen 1.1.2023 edellyttää tuotantomallien uudelleen arviointeja sekä toiminnallisia ja tuotantokeittiöverkostoon kohdistuvia muutoksia.

Tilannekatsauksen mukaisesti ateriapalveluiden tehokas tuotanto hyvinvointialueella vaatii muun muassa tuotannonohjausjärjestelmien ja nykyisten yhteiskäytössä olevien tuotantokeittiöiden käytön ratkaisuja.

– Ateriapalvelut-työryhmä jatkaa kokonaisuuden valmistelua ja siihen liittyvät asiakokonaisuudet tuodaan päätöksentekoon myöhemmin. Asian valmistelussa haluamme käydä tiivistä keskustelua eri toimijoiden kanssa, jotta lopputulos on kaikkien näkökulmasta paras mahdollinen, toteaa aluehallituksen puheenjohtaja Harri Lehtonen.

Henkilöstöasioista aluehallitus linjasi, että johtavien viranhaltijoiden valintamenettelyä valmistellaan toteutettavaksi pääasiassa sisäisellä menettelyllä. Hyvinvointialueen valmistelussa tarvitaan jo vuoden 2022 aikana muitakin johtavia viranhaltijoita kuin hyvinvointialuejohtaja, jotta palvelujen järjestäminen ja tuottaminen sekä muu toiminta turvataan saumattomasti järjestämisvastuun siirtyessä hyvinvointialueelle. Valintaprosessissa tehtäviin pyritään valitsemaan osaamiskartoituksen ja kokonaisarvioinnin perusteella ansioitunein henkilö, jolla on parhaat edellytykset suoriutua vaativista tehtävistä. Mikäli siirtyvän henkilöstön joukosta ei löydy henkilöä tehtävään, avataan tehtävä sen jälkeen julkiseen hakuun.

– Tärkeää on huomioida, että henkilöitä näihin tehtäviin ei ole vielä valittu, vaan prosessi alkaa johtamistehtävien tehtävänkuvien määrittämisellä ja tehtävien sijoittamisella organisaatiorakenteeseen ja johtamisjärjestelmään. Asia etenee kuitenkin hyvin ja vastavalittu hyvinvointialuejohtaja tulee myös olemaan vahvasti mukana johtavien viranhaltijoiden valintaprosessin valmistelussa, sanoo Lehtonen.

Aluehallitus päätti jatkaa valmistelua hyvinvointialueen hallinnon toimintojen sijoittumiseksi Satasairaalan yhteydessä oleviin, hyvinvointialueen omistukseen siirtyviin tiloihin.

Aluehallitus päätti myös jatkaa keskusteluja Satakunnan hyvinvointialueen työterveyspalveluiden hankinnasta. Aluehallitus vastuutti va. hyvinvointialuejohtajan käymään keskusteluja Länsirannikon Työterveys Oy:n kanssa Satakunnan hyvinvointialueen työterveyspalveluiden tuottamisesta. Keskusteluissa selvitetään olemassa olevan in-house yhtiön mahdollisuuksia toimia työterveyshuollon järjestäjänä. Päätös työterveydenhuollon hankinnasta tehdään myöhemmässä vaiheessa.