Sopimuksien siirtyminen Satakunnan hyvinvointialueelle ja hinnantarkastusesitysten toimittaminen

14.9.2022
Mies kävelee ylös rappusia.

Voimaanpanolain (616/2021 mukaisesti) mukaisesti kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseen liittyvät sopimukset siirtyvät 1. päivästä tammikuuta 2023 hyvinvointialueelle, jolleivat hyvinvointialue ja kunta tai kuntayhtymä toisin sovi. Sopimuksen siirto ei pääsääntöisesti edellytä yhteistyökumppaneilta toimenpiteitä. Mikäli kyseessä kuitenkin on esimerkiksi hyvinvointialueelle vain osittain siirtyvä sopimus, otetaan kumppaneihin tarvittaessa yhteyttä mahdollisten sopimusneuvottelujen tiimoilta.

Lue koko artikkeli