Kuulutus aluevaaleissa 2022 valittavien valtuutettujen määrästä ja ehdokashakemusten jättämisestä Satakunnan hyvinvointialueella

4.11.2021

Valittavien valtuutettujen määrä Sunnuntaina 23.1.2022 toimitettavissa aluevaaleissa valitaan Satakunnan hyvinvointialueen aluevaltuustoon 69 valtuutettua toimikaudeksi 1.3.2022-31.5.2025. Valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen vaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Yhteislistan ulkopuolella olleen valitsijayhdistyksen ehdokkaana valitulla valtuutetulla ei ole varavaltuutettua. Ehdokasasettelu Puolueen, yhteislistan tai…

Lue koko artikkeli