Muutosten edessä

16.8.2021

Laki hyvinvointialueiden perustamisesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä on hyväksytty 1.7.2021 ja myös Satakunnan hyvinvointialue on perustunut 1.7.2021 alkaen. Hankejohtajana olen iloinen, että sote-uudistus vihdoinkin toteutui ja myös Satasoten hankkeissa valmistelussa olleet kehittämisasiat pääsevät Satakunnan hyvinvointialueen käyttöön. Hienoa on myös se, että viimeinkin päästään yhdessä rakentamaan satakuntalaisia saavutettavia ja vaikuttavia sosiaali- ja terveyspalveluja.

Lue koko artikkeli

Harjoittelu Satasotessa sosiaalipsykologiaopiskelijan silmin

2.7.2021

Kolmen kuukauden mittainen harjoittelu Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus hankkeessa on tullut päätökseensä. Harjoittelu on ollut erittäin opettavainen ja mieluisa kokemus ja olen päässyt tekemään monenlaisia tehtäviä, joissa olen päässyt soveltamaan opintojani. Koen, että sosiaalipsykologiset linssit ovat koko ajan silmillä – se on tapa ajatella ja katsoa asioita soveltamalla sosiaalipsykologian teorioita ja käsitteitä ilman tietoista ajattelua.

Lue koko artikkeli

Aito monialaisuus on aito tavoite

7.6.2021

Tulevaisuuden sote-keskus -hanke on lähtenyt hyvin käyntiin joka puolella Satakuntaa. Vaikka monet käytännön kehittämistoimet ovat vasta alussa tai vielä suunnitteilla, samaan aikaan on jo mietittävä seuraavia askeleita. Tätä tulevaisuuden visiointia tehtiin Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen tulevan toisen rahoituskauden hankehaun valmistelutyöpajoissa, joihin osallistui laaja joukko ammattilaisia eri puolilta Satakuntaa.

Lue koko artikkeli

Ajoissa tukea nuorten mielenterveyden ongelmiin

27.5.2021
Farkkuihin ja tennareihin pukeutuneen henkilön jalat penkillä, missä on piirustuksia

Joka viidennellä nuorella on mielenterveysongelmia, joista suurin osa liittyy ahdistukseen ja masennukseen. Psykiatriset osastot ympäri Suomea ovat ylipaikoilla sijoittaen nuoria nukkumaan myös patjoille lattialle. Hoitohenkilökunnan ja lääkäreiden työmäärät eivät riitä kattamaan huutavaa tarvetta nuorten ja heidän läheistensä hätään. Mielenterveys- ja päihdeongelmat on yhteiskunnassa pitkään ulkoistettu erityistyöntekijöille ja tämä kehityssuunta on nyt tullut tiensä päähän.

Lue koko artikkeli

Kohti yhteistä Satakunnan hyvinvointialuetta: yhteistyön kautta monialaiseen yhteistyöhön

3.5.2021

Yhteistyön merkitys, eri toimijoiden ja erityisesti eri järjestämisvastuullisten kesken, on yksi oleellisimmista asioista yhteisen tulevan Satakunnan hyvinvointialueen rakentumisessa. Sosiaali- ja terveydenhuollossa toimintatapana tunnettu moniammatillinen yhteistyö tarkoittaa sitä, että erilaisen koulutuksen saaneiden ja eri ammattinimikkeillä toimivien työntekijöiden olisi kyettävä tekemään yhteistyötä mahdollisimman hyvin asiakkaan parhaaksi.

Lue koko artikkeli

Asiakasnäkökulma on tärkeä osa palveluketjua

19.4.2021

Palveluketjut laaditaan maakunnallisissa, organisaatiorajat ja ammattiryhmät ylittävissä työryhmissä. Palveluketjut on ensisijaisesti suunniteltu ammattilaisten käyttöön, mutta asiakkaatkin pääsevät niitä avoimesti katsomaan. Miksi sitten palveluketjutyöryhmissä on mukana asiakasnäkökulman edustaja? Miksi asiakasnäkökulma on tärkeä, vaikka palveluketjut palvelevat ensisijaisesti ammattilaisia?

Lue koko artikkeli

Ilmassa on lupaus kesästä

12.4.2021

Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa erityisen arvokasta on se, että hanke on jo alusta asti suunniteltu toteutumaan perustason sote-yksikössä. Tämä tarkoittaa, että palveluiden parantamiseen panostetaan siellä, missä satakuntalainen ihminen kohtaa sote-ammattilaisen; yleensä tavallisen elämän keskellä.

Lue koko artikkeli

Ammatillinen kokemustieto osaksi päätöksentekoa

15.3.2021

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten ammatillisen kokemustiedon dokumentointi on Satakunnan rakenneuudistuksen kehittämishankkeessa yhtenä osahankkeena. Soteammattilaisten arkityö sisältää paljon dokumentointia ja kirjaamista asiakastietojärjestelmiin. Tietoa siis kerätään paljon ja tilastoja on saatavilla sekä paikallisesti että valtakunnallisesti tuotettuina.

Lue koko artikkeli