Aluehallituksessa hyväksyttiin ensihoitopalveluiden palvelutasopäätös ja palvelutilojen vuokraaminen kunnilta

2.12.2022
Kaksi ensihoitajaa kävelee ulkona

Hyvinvointialueen ensihoidon palvelutasopäätös hyväksyttiin 1.1.2023 alkaen. Palvelutasopäätöksessä on kuvaukset ensihoitopalvelun palvelurakenteesta, lakisääteisistä viranhaltijoista, ensihoitopalvelussa työskentelevien pätevyysvaatimuksista, potilaan tavoittamisaikatavoitteista riskialueittain sekä muista oleellisista seikoista ensihoitopalvelun velvoitteista ja toimintamalliratkaisuista.

Lue koko artikkeli

Aluehallituksen kokouksessa päätettiin hankinta-asioista

10.10.2022

Satakunnan hyvinvointialueen aluehallitus kokoontui 10.10.2022 päättämään muun muassa valtuustoaloitteiden käsittelystä, lausunnosta valtiovarainministeriön luonnoksesta hallituksen esitykseksi hyvinvointialueen rahoituslain muuttamisesta eli ns. yliopistosairaalalisästä sekä hankinta- ja sopimusohjeiden ja hankintasuunnitelman hyväksyntä.

Lue koko artikkeli