Aluehallituksessa hyväksyttiin ensihoitopalveluiden palvelutasopäätös ja palvelutilojen vuokraaminen kunnilta

2.12.2022
Kaksi ensihoitajaa kävelee ulkona

Hyvinvointialueen ensihoidon palvelutasopäätös hyväksyttiin 1.1.2023 alkaen. Palvelutasopäätöksessä on kuvaukset ensihoitopalvelun palvelurakenteesta, lakisääteisistä viranhaltijoista, ensihoitopalvelussa työskentelevien pätevyysvaatimuksista, potilaan tavoittamisaikatavoitteista riskialueittain sekä muista oleellisista seikoista ensihoitopalvelun velvoitteista ja toimintamalliratkaisuista.

Lue koko artikkeli

Hyvinvointialueen laskutuskäytänteet

24.11.2022
kuvituskuva

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluiden järjestämisvastuun siirtyminen Satakunnan hyvinvointialueelle 1.1.2023 aiheuttaa muutoksia asiakasrekistereihinne sekä tilaus- että laskutuskäytänteisiin.

Lue koko artikkeli