Combilanssi-toimintaa ja sote-tietojohtamisen kehittämissuunnitelmaa edistetään Satakunnassa

Satasoten palvelurakenneryhmä kokoontui perjantaina 29.1. keskustelemaan muun muassa Combilanssi-toiminnan laajentamisesta sekä tiedolla johtamisen kehittämisestä Satakunnan alueella.

Combilanssi-toimintaa laajennetaan

Sote-rakenneuudistuksen kehittämishankeen yhtenä kehittämiskohteena on Combilanssi-toimintamallin laajentaminen maakunnalliseksi toiminnaksi. Combilanssi-toimintaa on pilotoitu Porin perusturvan yhteistoiminta-alueella vuosina 2019–2020 ja vuoden 2021 alusta toiminta on vakiintunut toimintamalliksi osana ensihoitopalvelua Porin alueella. Nyt tavoitteena on Combilanssi-toiminnan laajentaminen Raumalle.

– Combilanssin pilotointia Raumalla on aloitettu suunnittelemaan syksyllä 2020 ja toiminta voi käynnistyä jo kevään aikana. Combilanssi-toiminnan pilotointi Raumalla on ensimmäinen osa maakunnallista laajentumista, kertoo hankekoordinaattori Heikki Lampinen.

Toiminnan kehittämiseksi tehdään tarkka suunnitelma ja Maakunnan tilannekeskus, Akuutti kotikeskus ja Combilanssi -osahankkeen toimintaa on tarkoitus vahvistaa edelleen Satakunnassa.

Sote-tietojohtamisen kehittämissuunnitelma päivitetään Satakunnassa

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) edellyttämää sote-tietojohtamisen kehittämissuunnitelmaa päivitetään Satakunnassa osana Satasoten hakkeita. Maakuntien sote-tietojohtamisen kokonaisvaltaisen kehittämisen mahdollistaa STM:n alainen Virta-hanke.

Tietojohtamisen kehittämissuunnitelma sisältää muun muassa maakunnan yhteisen vision ja strategian tietojohtamiselle, tietotarpeet, sekä tiedon hankinnan, organisoinnin ja varastoinnin.

– Satakunnassa tiedolla johtamiseen on vahva ylimmän johdon tuki ja olemme hyvin ymmärtäneet tietotarpeet. Kuitenkaan vielä tällä hetkellä käytössämme ei ole esimerkiksi tietojohtamisen strategiaa. Kehittämissuunnitelman päivityksen yhtenä tarkoituksena onkin yhteisen vision ja strategian laatiminen sote-maakunnan tietojohtamiselle, kertoo hankekoordinaattori Anu Holm.

Satakunnan sote-johtajat tulevat käsittelemään yhdessä erityisesti tietojohtamisen strategiaa ja visiota. Tämän jälkeen hankekoordinaattorit päivittävät suunnitelman, joka hyväksytään palvelurakenneryhmässä.