Combilanssitoiminnan pilotointi alkaa Raumalla

Combilanssitoiminnan pilotointi alkaa Raumalla tiistaista 6.4. alkaen. Kyseessä on kotiin annettavien palveluiden toimintamalli, jossa ensihoitoyksikössä toimii työparina perus- tai hoitotasoinen ensihoitaja sekä kotisairaalan sairaanhoitaja. Combilanssin toiminta-aika on alkaessa arkisin klo 9–22. Tavoitteena on, että toiminta tulisi tulevaisuudessa olemaan ympärivuorokautista.

Rauman pääterveysasema

Combilanssin avulla viedään tutkimukset ja hoito asiakkaan omaan kotiin tai muuhun asuinympäristöön. Näin voidaan välttää tarpeettomia kiirevastaanottokäyntejä ja käyntejä lääkärinvastaanotolla.

− Tarvittaessa yksikkö kuljettaa asiakkaan hoitoon, mikäli asiakkaan terveydentila ei salli kotona hoitamista. Combilanssi saa tehtäviä muun muassa maakunnan tilannekeskuksen, kotihoidon, asumisyksiköiden, sosiaalipäivystyksen tai jonkin muun terveydenhuollon ammattihenkilön arvion kautta. Kansalaiset eivät voi hälyttää Combilanssia itse, hankevastaava Jonna Elovaara kertoo.

Combilanssin toimintamallissa työparina toimii geriatrista osaamista omaava sairaanhoitaja ja ensihoitaja. Työparilla on mahdollisuus konsultoida kiirevastaanoton lääkäriä videoyhteydellä. Combilanssin työntekijöillä on käytettävissä asiakkaiden potilastietojärjestelmien kirjaukset, joten he pääsevät paikan päällä tarkastelemaan muun muassa asiakkaan lääkitys-, diagnoosi- ja sairaushistoriatietoja.

Geriatrista osaamista omaava sairaanhoitaja osaa arvioida muun muassa asiakkaan kotona pärjäämistä, hänen mahdollisesti tarvitsemiaan kotihoidon palveluita tai muita tukipalveluita, kuten turvapuhelimen tai apuvälineiden tarvetta. Combilanssin työpari hoitaa tarvittavan avun järjestämisen asiakkaalle. Työntekijät kulkevat ambulanssilla, jossa on ambulanssin välineistö sekä mahdollisuus esimerkiksi verinäytteiden ottoon.

Pilotoinnin käynnistämistä Raumalla on kehitetty osana Satasote − Satakunnan sote-rakenneuudistuksen kehittämishanketta. Combilanssitoiminta vakiinnutettiin osaksi Porin alueen ensihoitopalvelua vuoden 2021 alusta lähtien.

Rauman Combilanssi-pilotin suunnittelusta vastaavat hankevastaava Jonna Elovaara, johtava ylilääkäri Hannu Nordqvist ja ylihoitaja Marja Lehtimäki sekä hankekoordinaattori Heikki Lampinen. Tiivistä yhteistyötä on tehty myös kotiin vietävien palveluiden hankevastaava Anu Mitikan ja Porin perusturvan Akuutti kotikeskuksen ylilääkäri Katriina Lähteenmäen kanssa. Pilotin aloittamista on suunniteltu laaja-alaisessa yhteistyössä Rauman terveyspalveluiden, Satakunnan sairaanhoitopiirin, Satakunnan pelastuslaitoksen ja Porin perusturvan edustajien kesken.