Digitaalisten palveluiden avulla monipuolistetaan palvelutarjontaa – hankekoordinaattori Minna Heino esittäytyy

Minna Heino työskentelee digitaalisten asiakkaan palveluketjuja tukevien palveluiden käyttöönotto -osahankkeessa, mikä kuuluu Satakunnan sote-rakenneuudistuksen kehittämishankkeeseen. Hankkeessa Heinon vastuualueeseen kuuluu erityisesti hoitotyön etäpalveluiden kehittäminen.

Minna Heino koneen ääressä kuulokkeet korvillaan

Heino aloitti hankkeessa työskentelyn joulukuussa 2020. Hankkeessa on tarkoituksena kehittää ja pilotoida etäkonsultaatio- ja etävastaanottotoimintaa sekä ottaa käyttöön siihen liittyviä ohjelmia ja laitteita. Samalla tavoitteena on kehittää yhdenmukainen maakunnallinen toimintamalli hoitotyön etäkonsultaatioihin ja etävastaanottoihin. Digitaalisten palveluiden avulla halutaan myös tukea sairauksien tehokasta alkuvaiheen hoitoa ja jatkohoitoa peruspalveluissa sekä sitä kautta ennaltaehkäistä sairauksien vaikeutumista.

– Tarkoituksenamme on tarjota asiakkaalle keino lähestyä palveluita paikka- ja joskus myös aikariippumattomasti. Tuotamme siis palveluita sinne, missä asiakas on. Digitaalisten palveluiden avulla haluamme tarjota erilaisia mahdollisuuksia päästä palveluiden piiriin. Etäpalvelut voivat olla esimerkiksi ohjauksessa ja neuvonnassa hyvä vaihtoehto, kun etäisyydet ovat pitkiä. Näin asiakkaan ei tarvitse tulla aina paikanpäälle, vaan asiat pystytään hoitamaan etänä esimerkiksi videoyhteyden avulla. Etäpalvelut voivat säästää sekä asiakkaan aikaa että rahaa, koska asioita on mahdollista hoitaa kätevästi kotoa käsin, kertoo Heino.

Etäpalveluilla tarkoitetaan palveluita, joissa potilaan tutkiminen, diagnostiikka, tarkkailu, seuranta, hoitaminen, hoitoon liittyvät päätökset tai suositukset perustuvat esimerkiksi videon välityksellä verkossa tai älypuhelimella välitettyihin tietoihin ja dokumentteihin. Etäpalveluita voivat siis olla esimerkiksi videopuhelut tai erilaiset chat-palvelut. Digitaalisten palveluiden avulla on tarkoitus monipuolistaa sitä palvelutarjontaa, mitä Satakunnassa sosiaali- ja terveyspalveluissa jo nyt tarjotaan.

– Viemme eteenpäin sellaisia asioita, joihin myös me ammattilaiset itse uskomme. Haluamme tehdä palveluista entistä parempia, emme missään nimessä huonompia. Joillekin esimerkiksi chat-palvelun käyttö on luontevampaa kuin soittaminen. Kanavien monipuolisuus on rikkaus ja parantaa palveluja. Etäpalvelut eivät tietenkään sovellu kaikille tai kaikkiin tilanteisiin. Etäpalveluilla ei voida esimerkiksi korvata sellaisia kohtaamisia, jotka edellyttävät potilaan fyysistä tutkimusta tai hoitoa. Kuitenkin meillä on paljon tilanteita ja asiakkaita, joille etäpalvelut sopivat ja jotka niitä myös haluavat käyttää, Heino toteaa.

Hankkeessa tehdään vahvaa yhteistyötä muiden Satasote-hankkeiden ja maakunnallisten hankkeiden kesken. Palveluja suunnitellessa ja kehittäessä huomioidaan vahvasti myös niiden saatavuus ja saavutettavuus sekä tietenkin tietoturva ja tuotesuoja. Kehittämistyötä toteutetaan eri alojen asiantuntijoiden yhteistyönä, jotta kaikki tarvittavat asiat osataan varmasti huomioida. Yhteisenä tavoitteena ovat toimivat ja helppokäyttöiset palvelut, jotka ovat kaikkien saatavilla.

– Meillä on nyt hankkeessa hieno mahdollisuus kokeilla erilaisia ratkaisuja ja poimia sieltä käyttöömme parhaat. Tästä on suuri apu, kun teemme pidemmän tähtäimen ratkaisuja Satakunnassa. Aina ei myöskään tarvitse aloittaa alusta, vaan voimme laajentaa jo käytössä olevia hyviä käytäntöjä ja palveluja maakunnallisesti, toteaa Heino.

Heino on itse työskennellyt pitkään sairaanhoitajana Satasairaalan keuhkosairauksien yksikössä, joten terveydenhuollon maailma on hänelle tuttu. Heino on myös toiminut osastonhoitajan varahenkilönä ja osastonhoitajana. Samalla hän on opiskellut esimiestyöhön vaadittavat johtamisen ja kehittämisen opinnot ja jatkanut opintojaan opiskelemalla sairaanhoitajan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, missä hän perehtyi terveydenedistämiseen.

Opinnoissaan Heino innostui kehittämisestä ja hänet valittiinkin pilotoimaan ensimmäisenä kliinisen hoitotyön asiantuntijatoimintaa Satasairaalaan. Hän on ollut mukana myös Satasairaalan erilaisissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa niin tutkimushoitajana, projektityöntekijänä kuin projektisuunnittelijanakin. Nyt Heino toimii Satasoten hankkeessa hankekoordinaattorina puolet työajastaan.

– Digitaalisten palvelujen kehittämiseen tarvitaan monenlaisen osaamisen ja erilaisten näkökulmien yhdistämistä. Tämän mahdolliseksi tekeminen ja kehittämistyön edistäminen ovat keskeinen osa hankekoordinaattorin työtä. Etäpalveluiden kehittämisen suunnittelu on käynnistynyt Satakunnassa hyvässä yhteistyössä ja suunnitteilla on jo useita etäpalveluiden kehittämishankkeita. Lupaan, että näistä tullaan kuulemaan lisää kevään aikana, toteaa Heino.

Vapaa-aika Heinolla kuluu yksivuotiaan bullmastiffi-koiran kanssa harrastaen. Heino tunnustaa olevansa myös ikuinen opiskelija ja lisäopintoja on meneillään ja suunnitelmissa tälläkin hetkellä.