Haemme tekijöitä puhtaus- ja ateriapalveluihin sisäisellä haulla

Satakunnan hyvinvointialueen organisaation rakentaminen etenee ja haemme lisää tekijöitä organisaatioon. Työsuhteet täytetään sisäisenä ilmoittautumismenettelynä, mikä on avoinna 16.11.2022 klo 14 asti.

kuvituskuva

Ilmoittautumismenettelyyn voivat osallistua Satakunnan sote- ja pelastuspalveluita tuottavien kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa olevat hyvinvointialueelle siirtyväksi määritellyt henkilöt.

Avattuihin työsuhteisiin ilmoittaudutaan Kuntarekryn kautta. Sisäisen ilmoittautumismenettelyn avulla nykyisistä työntekijöistä valitaan tehtäviin ne, jotka täyttävät asetetut kelpoisuusehdot ja joilla on parhaat edellytykset suoriutua uusista tehtävistä.

Henkilöstö voi ilmoittautua sisäiseen menettelyyn alla olevien linkkien kautta. Organisaatioiden tulee huolehtia siitä, että myös virkavapaalla ja työlomalla olevalla henkilöstöllä on mahdollisuus ilmoittautua virkoihin. Linkkien avulla kirjaudutaan Kuntarekry-palveluun.

Ilmoittautumismenettelyyn avattavat työsuhteet

7 siivoustyönohjaajaa: KR hakijaportaali (kuntarekrytointi.fi)

4 siivoustyönsuunnittelijaa: KR hakijaportaali (kuntarekrytointi.fi)

Tekstiilipalvelujen vastaava: KR hakijaportaali (kuntarekrytointi.fi)

Ruokapalveluesimies, varahenkilö: KR hakijaportaali (kuntarekrytointi.fi)

Laskentasihteeri, ateriapalvelut: KR hakijaportaali (kuntarekrytointi.fi)

Toimistosihteeri, ateriapalvelut: KR hakijaportaali (kuntarekrytointi.fi)

Lisätietoja antavat:

Kaisa Virtanen, puhtauspalvelujen johtaja, p. 044 707 6790
Satu Paloviita, ateriapalvelujen johtaja, p. 044 707 7260