”Haluan että kotimaakunnassa on hyvät palvelut” – Hankejohtaja Anna Jaatinen esittäytyy

Anna Jaatinen on aloittanut Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen hankejohtajana joulukuussa 2020. Hankejohtajana Jaatinen vastaa hankkeen käytännön toteutuksesta ja seurannan raportoinnista sekä toimii yhteyshenkilönä.

Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen myötä maakunnassa valmistellaan ja otetaan käyttöön uudenlainen, laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus, jossa asiakas saa tarvitsemansa avun sujuvasti yhdellä yhteydenotolla.

– Tämän hankkeen tarkoituksena on parantaa palveluiden saatavuutta ja laatua. Samalla opettelemme uusia työtapoja vieden asioita oikeasti käytäntöön, kertoo Jaatinen.

Jaatinen kokee, että tulevaisuuden sote-keskus hankkeessa on järkevät tavoitteet, mitkä palvelevat kaikkia satakuntalaisia. Hanke on myös mahtava tilaisuus oikeasti tehdä muutoksia.

– Tavoitteiden toteutuminen vaatii paljon töitä. Satakunnassa on kuitenkin hyvä yhteinen tahtotila viedä asioita laajasti eteenpäin ja hankkeessa sovitut asiat saadaan tehdä, oli valtakunnallisen sote-uudistuksen tilanne mikä vain. Hankkeen avulla pystymme nostamaan sote-palveluiden tasoa ja vähentämään eriarvoistumusta maakunnassa sosiaali- ja terveydenhuollosta käsin, tiivistää Jaatinen.

Jaatinen aloitti ensin Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen hankekoordinaattorina, mutta hanki hankejohtajan työhön, kun rekrytointi päätettiin aloittaa lokakuussa. Jaatisen tehtäväkenttään kuuluu myös monialainen tiimityömalli -osa-alueen koordinointi sisältäen etävastaanotto ja etäkonsultaatio-hankkeet. Koulutukseltaan Jaatinen on sisätautien erikoislääkäri ja työurallaan hän on tehnyt muun muassa kliinistä työtä erikoissairaanhoidossa. Hanketyöhön Jaatinen siirtyi ylilääkärin virasta Huittisen kaupungista.

– Olen paluumuuttaja ja satakuntalaisten juurieni ansiosta otan uudistuksen henkilökohtaisesti: haluan että kotimaakunnassani on hyvät palvelut, painottaa Jaatinen.