Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus -hanke

Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa kehitetään perustason sosiaali- ja terveyspalveluja Satakunnassa. Kehitystyötä tehdään valtakunnallisen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Hankkeen myötä maakunnassa valmistellaan ja otetaan käyttöön uudenlainen, laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus, jossa asiakas saa tarvitsemansa avun sujuvasti yhdellä yhteydenotolla. Kehittämisen keskiössä on asiakaslähtöinen ajattelu ja Satakunnan erityispiirteiden, myös vahvuuksien, tunnistaminen.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tavoitteet ovat:

  • Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen
  • Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön
  • Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen
  • Palveluiden monialaisuuden ja yhteen toimivuuden varmistaminen
  • Kustannusten nousun hillitseminen (saavutetaan muiden tavoitteiden toimenpiteiden toteutuessa)

Kiinnostaisiko tehdä ylemmän korkeakoulun opinnäytetyö hankkeen kehittämistyöhön? Katso tallenne opinnäytetyö-infosta, ja ole yhteydessä!

Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen hankejohtajana toimii Johanna Santanen. Hankekoordinaattorien yhteystiedot löydät Yhteystiedot-sivulta.

Tutustu hankkeeseen myös Innokylässä!