Ennaltaehkäisevät ja varhaisen tuen palvelut

Tavoitteet

Ennaltaehkäisevät ja varhaisen tuen palvelut -osahankkeessa vahvistetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, kuten elintapaohjausta, ehkäisevää päihdetyötä, ehkäisevää mielenterveystyötä sekä vanhemmuuden tukea. Kaikissa painopisteissä tavoitteena on palvelurakenteen painopisteen muutos pois raskaista, korjaavista palveluista lisäämällä ennaltaehkäiseviä ja varhaisen vaiheen palveluja.

Toimenpiteet

  • Satakunnassa jatketaan elintapaohjauksen toimintamallin juurruttamista sekä vahvistetaan vaikuttavien menetelmien käyttöönottoa ja juurrutusta käytäntöön. Yksilö- ja yhteisötason elintapaohjauksessa huomioidaan kaikki elintapahaasteet ja elintapaohjauksen kirjaamiskäytäntöjä yhtenäistetään.
  • Ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön rakenteita vahvistetaan sekä lisätään ammattilaisten ymmärrystä ja osaamista ennaltaehkäisevässä työssä sekä varhaisen vaiheen tuessa
  • Hankkeen toimina jatketaan puheeksioton, varhaisen puuttumisen sekä muiden vaikuttavien menetelmien käyttöönottoa
  • Osahankkeessa kehitetään ja vahvistetaan matalan kynnyksen ja jalkautuvan työn toimintamalleja kaikissa kunnissa samalla vahvistaen 3. sektorin kanssa tehtävää yhteistyötä. Myös Ankkuri-toiminta laajennetaan maakunnalliseksi yhteisesti sovittavan toimintamallin mukaisesti.
  • Hankkeessa koulutetaan ja otetaan käyttöön vanhemmuuden tuen, parisuhdetyön, perhe- ja eroneuvonnan sekä perhesosiaalityön ja sosiaaliohjauksen näyttöön perustuvia menetelmiä. Lisäksi vahvistetaan ammattilaisten osaamista Satakunnassa jo käytössä olevien vaikuttavien menetelmien käytössä.

Liikuntaneuvonnan palvelutarjotin

Liikuntaneuvonnan palvelutarjottimelle kootaan tietoa kuntien liikuntaneuvonnan palveluista sekä elintapa-/liikuntaryhmistä. Kuntalistauksesta löytyy suoralinkki kunnan  liikuntapalveluiden tietoihin, jos kunta on kerännyt nämä palvelut yhteen. Liikuntaneuvonnan palvelutarjotin on elintapaohjausta tekevien ammattilaisten työn tueksi. Myös kuntalaiset voivat hyödyntää tarjotinta etsiessään itselleen sopivia liikkumistaan ja elintapamuutosta tukevia palveluita.   

Pääset selaamaan kuntalistausta tästä linkistä: Liikuntaneuvonnan palvelutarjotin

Sata-ankkuri

Ankkuritoiminta perustuu moniviranomaisyhteistyöhön, jossa eri viranomaiset työskentelevät yhdessä poliisiasemalta käsin. Ankkuri-tiimi muodostuu poliisin, sosiaalityöntekijän, sosiaaliohjaajan ja sairaanhoitajan muodostamasta ryhmästä.

Tutustu maakunnalliseen Sata-ankkuriin tältä sivulta: Sata-ankkuri

Materiaalit

Nikotiiniton normi -somekampanjan materiaalit

Selvinpäin Satakunnassa -hankkeen loppuraportti (pdf) päättynyt 10/2o20, Porin perusturva

 

 

Hanketyöntekijät