Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Satakunnan hyvinvointialueen lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämisen osahankkeessa toimii kolmen ammattilaisen SI-SOTE-tiimi. Kehitämme yhdessä kuntien sosiaali- ja terveys- ja sivistystoimen kanssa tulevaisuuden lapsi- ja perhepalveluja. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat mm. järjestöt, seurakunta, oppilaitokset sekä hankkeissa toimivat ammattilaiset. Osallisuus on meille tärkeä arvo ja siksi kokemusasiantuntijat ovat tiiviisti mukana kehittämistyössä. Kehittämisessä noudatamme yhteiskehittämisen periaatteita, jossa henkilöstön tietotaito on vahvasti mukana. Muodostamme maakunnallisia rakenteita, jotta tasavertaiset ja laadukkaat lasten, nuorten sekä perheiden palvelut olisivat kaikkien saatavilla hyvinvointialueella.

Tavoitteena on kehittää varhaisen tuen palveluja ja SI-SOTE palvelujen yhteistyötä. Lisäksi kehittämiskokonaisuuteen kuuluu lastensuojelu. Hankkeessa halutaan tukea yhteistyötä perustason ja erikoistason kesken sekä edistää LAPE-muutosohjelma kaudella aloitettujen vaikuttavien toimintamallien ja työtapojen käyttöönottoa ja juurtumista. Esimerkkinä systeeminen työote.

Satakunnassa toimii maakunnallinen LAPE-yhteistyöryhmä ja perhekeskusverkosto. Hankkeessa käynnissä olevia toimenpiteitä ovat esimerkiksi: Perhekeskuskonseptointi ja sähköinen perhekeskuskehittäminen, Pyydä Apua! – nappi ja vauva- ja perhemyönteisyysohjelman jalkauttaminen Satakuntaan. Työssä tuetaan kohtaamispaikka toiminnan kehittämistä alueilla ja kehitetään uusia työtapoja kuten Satakunnan yhteinen Vanhempien webinaari.

Olethan rohkeasti meihin yhteydessä!