Sote-keskus kehittäminen

Tavoite

Osahankkeen tavoitteena on rakentaa maakunnallinen sote-keskuksien toimintatapa, jonka avulla pystytään tarjoamaan oikea-aikaista ja vaikuttavaa apua sekä turvaamaan hoidon ja palvelun jatkuvuus. Satakunnan toimintatavan keskiössä ovat aito monialaisuus, asiakaslähtöinen tuki sekä digitaalisten välineiden tehokas käyttö.

Osahankkeessa lisätään myös päihde- ja mielenterveystyön osaamista ja integrointia sote-keskuksen malliin. Tavoitteena on ottaa käyttöön muun muassa vaikuttavien menetelmiä, kuten puheeksi otto, mini-interventio, toipumisorientaatio, HOT ja kouluttaa niiden käyttöön.

 

 

Hanketyöntekijät