Hoitotyön laatu ja turvallisuus tulevilla hyvinvointialueilla -seminaari

Tervetuloa seminaariin, jossa käsitellään hoitotyön laatua, potilasturvallisuutta ja niiden systemaattista seurantaa. Tavoitteena on varmistaa laadukas, turvallinen ja vaikuttava hoito tulevilla hyvinvointialueilla.

Tavoite

Tilaisuuden tarkoituksena on kuvata, miten hoitotyön laadun seurannalla ja johtamisella voidaan varmistaa laadukas, turvallinen ja vaikuttava hoito sekä palvelut hyvinvointialueilla

Kohderyhmä

Seminaari on suunnattu kaikkien hyvinvointialueiden valtuutetuille, hyvinvointialuejohtajille, sosiaali- ja terveysjohtajille, konsernipalvelujohtajille sekä sote-taustaisille poliittisille päättäjille ja asiantuntijoille.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumista ei tarvita.

Aika ja paikka

To 6.10.2022 klo 16–18, Teams

Seminaarin ohjelma

Klo 16:00-16:05        Tilaisuuden avaus

puheenjohtaja Marja Renholm, hallintoylihoitaja, HUS

klo 16:05-16:35        Hoitotyösensitiivinen laatu – mitä se tarkoittaa ja miten sitä seurataan ja johdetaan Suomessa

professori Kristiina Junttila, HUS

Klo 16:35-16:55        Painehaavat, niiden ehkäisy ja siitä saatavat hyödyt

hoitotyön kliininen asiantuntija Tarja Tervo-Heikkinen, KYS

Klo 16:55-17:15        Kaatumiset, niiden ehkäisy ja siitä saatavat hyödyt

arviointiylihoitaja Tiina Kortteisto, TAYS

Klo 17:15-17:35        Hoitotyön laadun ja vaikuttavuuden johtaminen

hallintoylihoitaja Marja Renholm, HUS

Klo 17:35-18:00        Keskustelua ja yhteenveto

Teams-linkki

Osallistu seminaariin tämän Teams-linkin kautta.

 

Tervetuloa!

Yliopistosairaanhoitopiirien hallintoylihoitajat & Hoitotyön kansallisen vertaiskehittämisen verkosto

 

Hoitotyön laatu ja turvallisuus tulevilla hyvinvointialueilla -seminaari (PDF)