Hypoteesikanvaasista työkaluja ikäihmisten hoitoon

Rakenneuudistuksen tiedolla johtamisen -osahankkeessa käynnistyi syyskuussa hypoteesikanvaasityöpajat, joiden tavoitteena oli tuottaa kanvaasi, joka pohjautuu ikäihmisten palvelualueelle strategisiin tavoitteisiin.

Hoitaja pitää vanhusta kädestä

Rakenneuudistuksen tiedolla johtamisen -osahankkeessa on ollut ruuhkainen syksy. Syyskuussa käynnistyivät ensimmäiset hypoteesikanvaasityöpajat, joiden tavoitteena oli tuottaa kanvaasi, joka pohjautuu ikäihmisten palvelualueelle strategisiin tavoitteisiin. Ensimmäisessä mallissa kuvattiin ikäihmisen hoitoon tarvittavat tavoitteet, mittarit, päätökset ja niiden tekijät, ennustemallit, alueen hyötyjen tavoitteet asiakkaan, talouden, toiminnan ja henkilöstön osalta sekä tarvittava ylätason mittaristo, esteet ja riskit.

– Ymmärryksemme mukaan tällaista työskentelymallia ei ole Satakunnassa aiemmin toteutettu, toteaa Anne Niemi, yksi kolmesta tiedolla johtamisen hankekoordinaattoreista.

Lopullisena päämääränä oli tuottaa ikääntyneiden asiakassegmentille DigiFinlandin kansallisiin käsitemalleihin pohjautuva maakunnan oma tietojohtamisen käsitemalli ja sen pohjalta tehtävä tietolähdeanalyysi.

– Tavoitteena oli yhdenmukaistaa käytettävät käsitteet vähintäänkin Satakunnan tasolle. Käytetyn käsitteistön yhtenäistäminen tehdään hypoteesikanvaasityöskentelyn kautta, jolloin päästään vaikuttamaan myös kirjaamiskäytäntöihin ja niiden kautta datan ja mittareiden laatuun, tiivistää hankekoordinaattori Anu Holm.

Miten hypoteesikanvaasityöpajat toimivat?

Työpajoissa itse työ keskittyy yhteen valittuun aihealueeseen kerrallaan, ja Satakunnassa ensimmäiseksi alueeksi valittiin iäkkäiden sote-palveluiden tietojohtaminen. Työskentelyssä määritellään aihealueen tärkeimmät käsitteet ja niille sopivat mittarit ja ennusteet.

– Myös muita aihealueita tuodaan projektin käsiteltäväksi aikarajan puitteissa, esimerkiksi lokakuussa aloitetaan toinen hypoteesikanvaasityöpaja vammaisten osalta ja kolmattakin jo suunnitellaan, kertoo Ulla Joopi.

Työpajojen toimintamalli on mielenkiintoinen: ensimmäisenä päivänä sote-johtajat eli johto ja loppukäyttäjät -työryhmä määrittelevät yhdessä, miten Satakunnassa asiat toivotaan tehtävän eli varsinaiset hypoteesit, tavoitteet. Seuraavana päivänä toiminta ja tietosisältö -ryhmä eli esimerkiksi vanhuspalvelujohtajat ja ikäihmisten parissa työskentelevät antavat konkreettista sisältöä ensimmäisen päivän aikaansaannokseen. Kolmantena päivänä ICT ja tietolähteet -työpajassa asianosaiset pohtivat miten ja mistä järjestelmistä tämän kaiken tarvittavan tiedon saa.  Työpajat kestävät neljän viikon ajan ja niitä vetää Productivity Leap ICT-yritys.

Tule kuulemaan, mitä saatiin aikaan!

Työpajojen pääteeksi pidetään kaikille avoin hypoteesikanvaasityöskentelyn yhteenveto ja purkutilaisuus keskiviikkona 13.10. klo 10-12. Tilaisuudessa käydään läpi kuinka työpajat saivat määriteltyä ikäihmisten palvelujen järjestämisen ja miten osallistujat kokivat työskentelymallin, ja mitä mallista opittiin.

Tilaisuus pidetään Teamsissa, ja mukana ovat Kari Natunen, Jari Pekkanen ja Tero-Matti Kinanen Productivity Leap Oy:ltä kertomassa työpajojen tuloksista ja miten työpajat lopulta toimivat. Tapahtumaan ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon, Teams-linkki löytyy tapahtumakalenterista.