Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työ etenee Satakunnassa

Satasoten palvelurakenneryhmä kokoontui perjantaina 5. marraskuuta päättämään HYTE-työstä ja digitaalisten palvelujen markkinoinnista.

Satakunnassa edistyy hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen (HYTE) toimintamalli. Kehittämisessä on valmisteltu toimintamallia huomioiden hyvinvointialueen, kuntien ja muiden sidosryhmien, erityisesti yhdistystoiminnan, rooli hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisessä. Tavoitteena on vahvistaa alueen hyvinvointijohtamista ja tukea kuntien roolia ehkäisevässä työssä.

Tulevaisuudessa hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen vastuu jakautuu kunnille ja hyvinvointialueelle niiltä osin kuin tehtävä kytkeytyy kunnan tai hyvinvointialueen muihin lakisääteisiin tehtäviin. Ehdotuksena on, että jatkossa hyvinvointialueella olisi oma HYTE-yksikkö ja kunnilla olisi omaa HYTE- ja turvallisuustyötä. Tuleva hyvinvointialue tulee tekemään vahvaa yhteistyötä kuntien kanssa.

– Satakunnan hyvinvointialueen ja kuntien välisen yhteistyön vahvistamiseksi järjestetään koulutuskokonaisuutta, joka on tarkoitettu kuntien ja tulevan hyvinvointialueen viranhaltijoille että kuntien päättäjille, kommentoi hankejohtaja Anneli Lehtimäki.

Digitaalisten palveluiden markkinointia tehostetaan

Omaolo-palvelun käyttöä laajennetaan hyvinvointialueella. Sen tunnettuuden lisäämiseksi kaikkiin satakuntalaisiin kotitalouksiin tullaan jakamaan paperinen esite palveluista. Esitteessä kerrotaan asukkaille, miksi sähköisiä palveluita kannattaa käyttää sekä milloin ja miten ne hyödyntävät kuntalaisia. Tavoitteena on, että esite toimitetaan Satakunnan kotitalouksiin marras-joulukuussa.

Lisätietoja antavat:

Anna-Liisa Koivisto, Satasoten palvelurakenneryhmän puheenjohtaja, puh. 044 701 0243

Anneli Lehtimäki, Satakunnan rakenneuudistuksen kehittämishankkeen hankejohtaja, puh. 044 711 4339

Anna Jaatinen, Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen hankejohtaja, puh. 044 711 4336

Satasoten palvelurakenneryhmän tehtävänä on tehdä hankkeisiin liittyviä päätöksiä sekä valmistella sosiaali- ja terveydenhuollon sisältö- ja rakenneasiat johtoryhmän käsittelyyn. Palvelurakenneryhmässä asiat päätetään laajasti kuntien ja sote-kuntayhtymien ammattilaisten yhteistyönä.

Palvelurakenneryhmän kokouksista lähetetään kokoustiedotteet, joihin kootaan kokouksen pääasiat. Kokoustiedotteet löytyvät myös Satasoten internetsivuilta.