Satakunnan hyvinvointialue

Satakunnan muodostaa yhden Suomen 21 hyvinvointialueesta. Satakunnan hyvinvointialue muodostuu Euran, Eurajoen, Harjavallan, Huittisten, Jämijärven, Kankaanpään, Karvian, Kokemäen, Merikarvian, Nakkilan, Pomarkun, Porin, Rauman, Siikaisten, Säkylän ja Ulvilan kunnista

Satakunnan kuntien sosiaali- ja terveystoimen, sote-kuntayhtymien, pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin palvelut siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023 alkaen. Hyvinvointialueen lakisääteisiä tehtäviä ovat toiminnan alkaessa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen.

Uudistuksen lähtökohdat

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa parannetaan ihmisten peruspalveluja. Samalla sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestäminen siirretään kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle.Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen lait hyväksyttiin eduskunnassa 23.6.2021. Lait tulevat voimaan porrastetusti: ensimmäiset 1.7.2021 ja viimeiset 1.1.2023.

Tähän mennessä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu on ollut vajaalla 200:lla kunnalla tai kuntayhtymällä. Kuntien resurssit palvelujen järjestämisessä vaihtelevat merkittävästi. Väestöryhmien väliset ja alueelliset hyvinvointi- ja terveyserot ovat olleet suuret eikä asukkaiden yhdenvertaisuus palvelujen saannissa toteudu.

Tulevaisuudessa ikärakenteen heikentyminen lisää sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetta ja kustannuksia. Tarvitsemme vahvemmat järjestäjät vastaamaan sosiaali- ja terveydenhuollosta siten, että asukkaiden oikeus saada palveluja toteutuu yhdenvertaisesti. Siksi vastuu palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta siirretään 21 hyvinvointialueelle ja Helsingille. Jatkossa hyvinvointialueilla on vastuu huolehtia palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta.

Voit lukea sote-uudistuksesta ennemmän osoitteessa soteuudistus.fi.

Lisätietoa