Henkilöstöasiat

Henkilöstöjaoston työn tavoiteena on:

 1. selvittää Satakunnan hyvinvointialueelle kunnista ja kuntayhtymistä siirtyvä henkilöstö
 2. valmistella aluevaltuustolle ehdotukset henkilöstön siirtosuunnitelmaksi- ja sopimuksiksi
 3. valmistella ne käytännön toimet, joilla henkilöstö siirretään hyvinvointialueen palvelukseen. Henkilöstön siirto on liikkeenluovutus eli palvelussuhteeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät sellaisinaan hyvinvointialueelle.

Työn tavoiteet edellyttävät henkilöstöä luovuttavien organisaatioiden kanssa käytävää tiivistä vuoropuhelua organisaation nykyisistä henkilöstöprosesseista ja palvelussuhteiden ehdoista.

Henkilöstön osallistuminen valmistelutyöhön nähdään alueella merkittävänä voimavarana valmistelutyössä. Henkilöstön kanssa käydään valmisteluun liittyen monia yhteistoiminnallisia keskusteluja ja yhteistoimintaneuvotteluja, joissa henkilöstöllä on mahdollisuus vaikuttaa ratkaisuihin. Henkilöstöjaoston rooli on yhteistoimintaa ohjaava.

Tavoitteena on luoda hyvinvointialueelle henkilöstöprosessit, joilla tuetaan organisaation tuloksellista toimintaa ja jolla taataan henkilöstön hyvinvointi ja tasapuolinen kohtelu.

Valmistelussa keskitytään käytännön esimiestyön kannalta keskeisimpiin prosesseihin, jotka ovat kriittisiä palvelussuhteen osapuolen oikeuksien ja velvollisuuksien kannalta. Osaprosesseja, joihin jaoston alaiset työryhmät työssään paneutuvat ovat mm.

 • Henkilöstösiirtojen käytännön toteutus ja näihin liittyvät yhteistoiminnalliset menettelyt
 • Työvuoro- ja resurssisuunnittelu
 • Rekrytointi
 • Työterveyshuolto
 • Työsuojeluorganisaatio
 • Henkilöstöviestintä

Jaoston jäsenet

 • Aino-Maija Luukkonen, pj
 • Kaisa Harjunpää, vastuuvalmistelija, jaoston sihteeri
 • Marika Alho, Rauma
 • Sini Setälä, Pori
 • Kari Kankaanranta, Eura
 • Helena Tuomisaari, Satasairaala
 • Sami Ylipihlaja, Huittinen
 • Katja Lehtonen, Kessote
 • Ursula Vainionpää, PoSa
 • Jaana Oksa, Säkylä

Henkilöstön edustajat

 • Anne Granroth
 • Päivi Alho
 • Tuula Virtaranta-Levo
 • Pia Heikkilä
 • Karoliina Tala
 • Sirkka-Liisa Juhola

Työryhmät

Jaoston alle on perustettu tässä vaiheessa seuraavat työryhmät:

 • Henkilöstösiirrot ja yhteistoiminta, puheenjohtaja Kaisa Harjunpää
 • HR ja ICT, puheenjohtaja Kaisa Harjunpää
 • Työkykyjohtaminen, puheenjohtaja Helene Tuomisaari
 • Henkilöstöviestintä, puheenjohtaja Mira Metsälä