Kiinteä ja irtain omaisuus jaosto

Kiinteä ja irtain omaisuus jaoston tavoitteina  on seuraavien tehtäväkokonaisuuksien valmiiksi saaminen valmistelun aikana:

 • Nykytilaselvityksen päivittäminen
  • Laajuus
  • Toiminta
  • Kustannukset
 • Irtain omaisuuden selvittäminen
 • Vuokrasopimusten ja liitteiden laadinta
 • Asiakkuuksien ammattimaisen hoidon rakenteiden luominen
  • Sisäiset ja ulkoiset asiakkaat

Jaoston jäsenet

Jaosto aloittanut toimintansa 19.8.2021. Jaosto kokoontuu viikoittain.

Kiinteä ja irtain -jaoston jäsenet:

 • Mikko Viitala pj., Pori/tilayksikön päällikkö
 • Kari-Matti Haapala vpj., SHP/tekninen johtaja
 • Miia Hietapakka, Satasote/vastuuvalmistelija
 • Ilkka Manninen, Pori/controller
 • Lauri Kilkku, Pori/toimialajohtaja
 • Kimmo Heinonen, SHP/sairaalainsinööri
 • Lauri Sillanpää, Rauma/kiinteistöpäällikkö
 • Risto Rajala, Pela/aluepalopäällikkö
 • Marja Vaajasaari, Kankaanpää/tekninen johtaja
 • Jyrki Vatanen, Kessote/talous- ja hallintojohtaja

Jaoston alaiset työryhmät

Jaoston alle on perustettu tässä vaiheessa  seuraavat työryhmät:

 • Kiinteistöt
 • Irtain
 • Asumispalvelut

Työryhmät ovat aloittaneet toimintansa syyskuun aikana ja kokoontuvat säännölliset 2-4 viikon välein. Lisätyöryhmiä perustetaan jaoston alle lisää tarpeen vaatiessa.

Työryhmien kokoonpanot koostuvat kattavasti kuntien, kuntayhtymien, sairaanhoitopiirin ja Pela:n edustajista. Työryhmien alle perustetaan myös tarpeen mukaan erinäisiä pientyöryhmät valmistelemaan eri asiakokonaisuuksia esim. kiinteistötyöryhmän alle on perustettu pienryhmä laatimaan vuokrarajavastuutaulukoita.