Talousjaosto

Talousjaoston työn tavoite on seuraavien tehtävien valmistelu ja niistä päätösesitysten tekeminen:

 1. Talouden suunnittelu ja esivalmistelut VATE:n aikana
 2. Hyvinvointialueen talouden organisointi ja käynnistäminen
 3. Pelastustoimen taloudellisten erityispiirteiden huomioiminen osana hyvinvointialueen kokonaisuutta

Tavoitteenamme on, että talouden arki hyvinvointialueemme aloittaessa 1.1.2023 on oleellisilta osin toimivaa ja sujuvaa sekä valmiudet edelleen kehittämiselle on luotu.

Talouden toimiva ja sujuva arki tarkoittaa käytännössä sitä, että:

 • talous on organisoitunut hyvinvointialueen sote-palvelua ja pelastustoimea tukevasti sekä tätä ydintoimintaa tukemassa ja edellytyksiä luomassa on talousammattilaisia
 • hyvinvointialueella ovat käytössä nykyaikaiset talouden järjestelmät, robotiikka-/automaatio-/tekoälyratkaisuja otetaan käyttöön helpottamaan talouden arjen rutiineissa sekä talousraportointi tukee päätöksentekoa
 • hyvinvointialueella on realistinen talousarvio ja talouden seurannan osalta on luotu säännölliset rutiinit yhdessä hyvinvointialueen ydintoiminnan kanssa
 • talouden toiminnan prosessit toimivat mm. maksuliikenteessä, laskutuksessa, laskujen vastaanotossa, kirjanpidossa

Talouden valmistelutyö kääntää hyvinvointialueelle siirtyvien organisaatioiden moninaiset talouden organisaatiot, tavat, prosessit ja järjestelmät yhdeksi hyvinvointialueen talouden organisaatioksi sekä yhteneviksi tavoiksi, prosesseiksi ja järjestelmäkokonaisuuksiksi.

Jaoston jäsenet

Syyskuu 2021 puolivälissä alkaneeseen jaostotyöhön ovat osallistuneet:

 • Anna Isoviita, JUKO ry, henkilöstön edustaja
 • Erja Ekberg, JAU ry, henkilöstön edustaja
 • Johanna Rantanen, Sote ry, henkilöstön edustaja
 • Jyrki Vatanen, KESSOTE
 • Katja Aalto, Rauma, talousjaoston varapuheenjohtaja
 • Markus Ojakoski, POSA
 • Minna Ojala, Pori, talouden vastuuvalmistelija, talousjaoston sihteeri
 • Petri Ekberg, Pelastuslaitos
 • Taina Juvonen, Säkylä
 • Terhi Huida, Huittinen
 • Tero Mäkiranta, Satasairaala, talousjaoston puheenjohtaja
 • Lisäksi Euran uusi talouspäällikkö kutsutaan mukaan, kun hän aloittaa tehtävässään.

Jaoston alaiset työryhmät

Talousjaosto aloittaa lokakuussa 2021 seuraavien työryhmien kanssa, mutta valmistelutyön edetessä muutoksia työryhmärakenteeseen saatetaan tehdä:

 • Taloussuunnittelu
 • Tase ja kirjanpito
 • Talousjärjestelmät ja talouden organisoituminen