Strategiatyö

Hyvinvointialueella on oltava strategia, jossa aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Hyvinvointialueen strategiaa valmistelee strategiatyöryhmä.

Strategiatyön tueksi kootaan erilaisia materiaaleja ja osallistetaan niin päättäjiä kuin henkilöstöä, asukkaita ja sidosryhmiä. Toivomme, että kaikki tahot osallistuvat strategian valmisteluun aktiivisesti!

Vastaa kyselyihin!

Keräämme tietoa miten eri kohderyhmät toivovat, että tulevaisuuden sote- ja pelastuspalvelut järjestetään kyselyiden avulla. Vastaa kyselyihin ja vaikuta strategiatyöhön! Kyselyihin voi vastata 31.7.2022 asti.

Kysely asukkaille ja henkilöstölle

Miten toivot tulevaisuuden sosiaali-, terveys ja pelastuspalvelut järjestettävän ja mitä asioita arvostat niissä eniten? Mitä itse lähtisit kehittämään ensimmäisenä ja minkä arvojen pohjalta toivoisit Satakunnan hyvinvointialueen rakentuvan?

Kysely sidosryhmille

Nyt voitte sidosryhmänä vaikuttaa siihen, minkälainen hyvinvointialue meille satakuntalaisille rakennetaan ja miten se palvelee meitä parhaiten! Kyselyyn voivat vastata esimerkiksi kauppakamarit, kuntien edustajat, nuorisovaltuuston tai vanhus- ja vammaisneuvostojen jäsenet, yrittäjät, seurakunnat, ja yhdistykset.

Strategiatyön eteneminen

Strategiatyötä viedään eteenpäin kolmessa eri vaiheessa:

  • Tietopohja, strategian rooli ja rakenne (helmi-toukokuu)
  • Sisällöt ja valinnat rakenteeseen (kesä-syyskuu)
  • Päätös strategiasta (syys-marraskuu)

Strategiassa tullaan määrittelemään tavoitteet erityisesti vuosille 2023-2025

Strategian seuranta toteutetaan jatkuvan strategiaprosessin periaatteiden mukaisesti.