Strategiatyö

Hyvinvointialueella on oltava strategia, jossa aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Hyvinvointialueen strategiaa valmistelee strategiatyöryhmä.

Strategiatyön tueksi kootaan erilaisia materiaaleja ja osallistetaan niin päättäjiä kuin henkilöstöä, asukkaita ja sidosryhmiä. Toivomme, että kaikki tahot osallistuvat strategian valmisteluun aktiivisesti!

Kiitos kyselyihin vastanneille!

Olemme keränneet kyselyjen avulla mielipiteitä satakuntalaisilta kevään ja kesän 2022 aikana. Annoitte vastauksia siihen, minkälainen hyvinvointialue meille satakuntalaisille rakennetaan ja miten se palvelee meitä parhaiten.

Olemme saaneet Satakunnan hyvinvointialueen asukkailta ja sote-henkilöstöltä yhteensä 1609 vastausta ja eri sidosryhmiltä 198 vastausta. Kiitos vastanneille!

Vastaukset toimivat pohjana Satakunnan hyvinvointialueen strategiatyössä ja tuloksista kerrotaan kehittämistyön edetessä.

Hyvinvointialueen strategia tulee valmistumaan vuoden 2022 aikana ja sen tarkoituksena on määrittää hyvinvointialueen tavoitteet.

Hyvinvointialueen strategiasta päättävät aluevaltuutetut, mutta valmistelutyöhön halusimme osallistaa niin asukkaita kuin tulevia työntekijöitäkin.

Strategiatyön eteneminen

Strategiatyötä viedään eteenpäin kolmessa eri vaiheessa:

  • Tietopohja, strategian rooli ja rakenne (helmi-toukokuu)
  • Sisällöt ja valinnat rakenteeseen (kesä-syyskuu)
  • Päätös strategiasta (syys-marraskuu)

Strategiassa tullaan määrittelemään tavoitteet erityisesti vuosille 2023-2025

Strategian seuranta toteutetaan jatkuvan strategiaprosessin periaatteiden mukaisesti.