Tietoa hyvinvointialueesta

Satakunnan muodostaa yhden Suomen 21 hyvinvointialueesta. Hyvinvointialue yhdistää alueen nykyiset sote- ja pelastuspalvelut yhdeksi kokonaisuudeksi.

Satakunnan kuntien sosiaali- ja terveystoimen, sote-kuntayhtymien, pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin palvelut siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023 alkaen. Hyvinvointialueen lakisääteisiä tehtäviä ovat toiminnan alkaessa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen.

Hyvinvointialue palvelee koko Satakunnan aluetta, noin 215 500 asukasta. Satakunnan kunnat on lueteltu tällä sivulla.

Hyvinvointialueen lakisääteisiä tehtäviä ovat toiminnan alkaessa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen. Hyvinvointialue järjestää jatkossa muun muassa seuraavat palvelut:

 • perusterveydenhuolto
 • sairaalapalvelut
 • erikoissairaanhoito (Satasairaalan palvelut)
 • hammashoito
 • mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • äitiys- ja lastenneuvolat
 • aikuissosiaalityö
 • lastensuojelu
 • vammaispalvelut
 • ikääntyneiden asumispalvelut
 • kotihoito
 • kuntoutus
 • pelastuspalvelut (Satakunnan pelastuslaitoksen palvelut)

Satakunnan hyvinvointialueen vuosiliikevaihto noin 1 miljardia euroa. Rahoitus tulee aluksi pääosin valtiolta.

Kuntien rooli

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on jatkossa hyvinvointialueiden lisäksi myös kuntien tehtävänä. Kunnat järjestävät jatkossakin esimerkiksi päivähoito-, opetus-, liikunta- ja kulttuuripalvelut. Kunnat ja hyvinvointialueet tulevat tekemään tiivistä yhteistyötä, jotta esimerkiksi lasten ja nuorten hyvinvointia voidaan tukea saumattomasti heidän arjessaan.

Henkilöstö

Hyvinvointialue on kokonaan uusi organisaatio, jonka rakenne ja toiminta suunnitellaan huolella.

Kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa oleva sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen henkilöstö siirtyy uudistuksen yhteydessä tehtäviensä mukana hyvinvointialueiden ja hyvinvointiyhtymien palvelukseen. Satakunnan hyvinvointialueelle siirtyy lähes 10 000 työntekijää, joista noin 9 000 on sote-työntekijöitä ja noin 300 pelastustyöntekijöitä. Myös opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut siirtyvät hyvinvointialueiden palvelukseen.

Kuntien palveluksessa olevat sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tukipalvelutehtävissä työskentelevät siirtyvät hyvinvointialueiden ja hyvinvointiyhtymien palvelukseen, jos heidän työtehtävistään vähintään puolet on kunnan sosiaali- tai terveydenhuollon tai pelastustoimen tukitehtäviä.