Tietoa hyvinvointialueesta

Satakunnan muodostaa yhden Suomen 21 hyvinvointialueesta. Hyvinvointialue yhdistää alueen nykyiset sote- ja pelastuspalvelut yhdeksi kokonaisuudeksi.

Satakunnan kuntien sosiaali- ja terveystoimen, sote-kuntayhtymien, pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin palvelut siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023 alkaen. Hyvinvointialueen lakisääteisiä tehtäviä ovat toiminnan alkaessa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen.

Hyvinvointialue palvelee koko Satakunnan aluetta, noin 218 500 asukasta. Satakunnan kunnat on lueteltu tällä sivulla.

Hyvinvointialueen lakisääteisiä tehtäviä ovat toiminnan alkaessa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen. Hyvinvointialue järjestää jatkossa muun muassa seuraavat palvelut:

 • perusterveydenhuolto
 • sairaalapalvelut
 • erikoissairaanhoito (Satasairaalan palvelut)
 • hammashoito
 • mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • äitiys- ja lastenneuvolat
 • aikuissosiaalityö
 • lastensuojelu
 • vammaispalvelut
 • ikääntyneiden asumispalvelut
 • kotihoito
 • kuntoutus
 • pelastuspalvelut (Satakunnan pelastuslaitoksen palvelut)

Satakunnan hyvinvointialueen vuosiliikevaihto noin 1 miljardia euroa. Rahoitus tulee aluksi pääosin valtiolta

Henkilöstö

Hyvinvointialue on kokonaan uusi organisaatio, jonka rakenne ja toiminta suunnitellaan huolella.

Kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa oleva sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen henkilöstö siirtyy uudistuksen yhteydessä tehtäviensä mukana hyvinvointialueiden ja hyvinvointiyhtymien palvelukseen. Satakunnan hyvinvointialueelle siirtyy lähes 10 000 työntekijää, joista noin 9 000 on sote-työntekijöitä ja noin 300 pelastustyöntekijöitä. Myös opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut siirtyvät hyvinvointialueiden palvelukseen.

Kuntien palveluksessa olevat sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tukipalvelutehtävissä työskentelevät siirtyvät hyvinvointialueiden ja hyvinvointiyhtymien palvelukseen, jos heidän työtehtävistään vähintään puolet on kunnan sosiaali- tai terveydenhuollon tai pelastustoimen tukitehtäviä.