Hyvinvointialueen laskutuskäytänteet

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluiden järjestämisvastuun siirtyminen Satakunnan hyvinvointialueelle 1.1.2023 aiheuttaa muutoksia asiakasrekistereihinne sekä tilaus- että laskutuskäytänteisiin.

kuvituskuva

Oikea laskutusorganisaation nimi ja y-tunnus

Vuotta 2023 koskevat laskut tulee osoittaa Satakunnan hyvinvointialueelle. Satakunnan hyvinvointialueen y-tunnus on 3221304-3.

Vuotta 2022 koskevat laskut lähetetään nykyisiin organisaatioihin ja osoitetaan niille, vaikka laskutus tapahtuisi tammikuussa 2023. Nykyorganisaatioita on laskutettava tammikuun alkupuolella, jotta niille kuuluvat laskut ehtivät organisaatioiden vuoden 2022 tilinpäätöksiin.

Laskutustiedot 1.12.2022 alkaen

Laskut Satakunnan hyvinvointialueelle tulee lähettää verkkolaskuina tai maksuttoman toimittajaportaalin kautta. Satakunnan hyvinvointialue voi vastaanottaa vuotta 2023 koskevia laskuja 1.12.2022 alkaen.

Verkkolaskutiedot:

Laskun vastaanottaja: Satakunnan hyvinvointialue

OVT-tunnus: 003732213043

Välittäjä: Telia Finland Oyj

Välittäjän tunnus: 003703575029

Toimittajaportaali:

Mikäli teillä ei ole mahdollisuutta lähettää verkkolaskua, voitte käyttää maksutonta toimittajaportaalia. Tähän tarvitsette tietokoneen ja internet-yhteyden. Portaalia käytetään selaimella.

Rekisteröityäksenne toimittajaportaaliin, voitte tilata käyttötunnuksen Sarastian kautta tästä linkistä.

Käyttöohjeet löytyvät osoitteesta: https://www.sarastia.fi/ohjeet-laskuttajalle/

Laskujen tietosisältö

Laskun tulee täyttää Verohallinnon ohjeen mukaiset pakolliset laskumerkinnät.

Saapuvissa laskuissa on pakollisena tietona jokin seuraavista tunnisteista, jonka saatte Satakunnan hyvinvointialueen tilaajalta:

  • ostotilausnumero (ostotilausnumerossa on juoksevan numeroinnin lisäksi tunnus ”OT”)
  • sopimusnumero, jonka tilaajamme on erikseen sopinut yhdessä toimittajan kanssa
  • T-alkuinen tilausviitenumero

Tilausviitteet ovat kaikille siirtyville organisaatioille uusia, joten nykyorganisaatioiden tilausviitteitä ei voi enää käyttää vuotta 2023 koskevissa laskuissa.

Laskussa voi lisäksi olla mainittuna myös tilaajan nimi sekä hänen vastuuyksikkönsä.

Maksuehto laskuissa on vähintään 21 päivää mikäli hankintasopimuksella ei ole muuta sovittu.

Laskun liitteet toimitetaan laskun yhteydessä tai muulla erikseen tilaajan kanssa sovitulla tavalla.

Virheelliset laskut palautetaan lähettäjälle

Satakunnan hyvinvointialueen organisaation suuren koon ja maantieteellisen laajuuden vuoksi emme voi käsitellä puutteellisilla tiedoilla tulleita laskuja, vaan ne joudutaan palauttamaan korjattavaksi lähettäjälle. Korjattu lasku tulee päivätä päivämäärällä, jona se on tehty, ja sille lasketaan uusi eräpäivä tästä laskupäivästä.

Osoitetiedot

Satakunnan hyvinvointialueen postiosoite on Sairaalantie 3, 28500 Pori. Tähän osoitteeseen ei kuitenkaan vastaanoteta laskuja.

Satakunnan hyvinvointialueella tavaroiden hankinta ja vastaanotto on pääosin keskitetty hankinta- ja logistiikkapalveluihin. Toimitusosoitteet saattavat tästä syystä joissakin tapauksissa muuttua nykyisistä. Oikea toimitusosoite mainitaan ostotilauksessa.