Hyvinvointialueen palveluverkkotyö käynnistyy

Satakunnan hyvinvointialueen palveluverkkotyö alkaa nykytilaselvityksellä, jonka kilpailutus on käynnistetty 18.10.2022. Strategisen palveluverkkotyön tavoitteena on Satakunnan hyvinvointialueen toiminnallisesti ja taloudellisesti kestävien palveluiden laajuuden ja kattavuuden selvittäminen, missä otetaan huomioon väestön palvelutarpeen erot sekä digitaalisten lähipalveluiden mahdollisuudet.

Kuvituskuva

– Palveluverkkotyö jaetaan kahteen vaiheen, nyt hankittavaan nykytilaselvitykseen, ja keväällä 2023 käynnistettävään skenaariotyövaiheeseen, joka hankitaan erikseen, Satakunnan hyvinvointialueen hallituksen puheenjohtaja Harri Lehtonen sanoo.

Työn jakamisen kahteen vaiheeseen selittävät hyvinvointialueen strategiatyön ja talousarvion 2024 valmisteluaikataulu.

– Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan paikkatieto- ja väestöpohja-analyysi, jossa selvitetään hyvinvointialueella nykyisin tuotettavien palveluiden, väestöpohjan, asiakkaiden ja ammattihenkilöstön määrä kokonaisuudessaan sekä toimipisteiden ja rakennusten nykytilanne, etäisyydet ja saavutettavuus.

Väestöpohja-analyysi sisältää Satakunnan alueen ikärakenteen, väestökeskittymien, sosioekonomisen aseman ja näiden muutosten tarkastelun muutamien eri vuosien tarkastelupisteillä.

Teknisessä rakennusanalyysissä kootaan yhteen Satakunnan hyvinvointialueen hallinnoimien julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen kiinteistöjen jälleenhankinta-arvo, kuntoluokka, tekninen arvo, arvioidut peruskorjausten ajankohdat ja -korjausten kustannukset sekä toteutetaan vuokra- ja käyttökustannusten simulointi.

Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi nykytila-analyysissä kartoitetaan yksityispalveluita. Selvityksessä on yhteenveto yksityisten palveluntuottajien toimipisteiden sijainneista sekä heidän tuottamiensa palveluiden, asiakas- ja potilaspaikkojen- ja ammattihenkilöstön määristä julkisista rekistereistä saatavien tietojen pohjalta.

– Tavoittelemme koottua ja visualisoitua tietoa palvelupisteiden kunnosta, kustannuksista sekä sijainneista yhdistettynä palvelupisteissä tuotettavien palveluiden määriin, jolloin meille syntyy kattava kuva palvelurakenteemme nykytilasta ja voimme myöhemmin verrata tietoja nykyisiin väestökeskittymiin sekä huomioida luonnolliset asiointisuunnat ja työssäkäynti-alueet Satakunnassa, Harri Lehtonen sanoo.

Analyysi toteutetaan ja visualisoidaan ArcGIS-paikkatietoalustalle.