Hyvinvointialueen tietojohtaminen kypsyy

Tietojohtamisen kypsyyttä arvioitiin kesällä 2022. Tulosten mukaan tietojohtamisen kypsyys oli hieman parantunut. Tietojohtaminen on tunnistettu tärkeäksi kehittämiskohteeksi.

Kuvituskuva

Tietojohtamisen kypsyysanalyysin tuloksia

Tietojohtamisen kypsyyttä arvioitiin kesällä 2022. Tulosten mukaan tietojohtamisen kypsyys oli hieman parantunut. Tietojohtaminen on tunnistettu tärkeäksi kehittämiskohteeksi. Eniten olivat kehittyneet ”visio ja strategia”, ”tietotarpeet” ja ”hyödyt” osa-alueet. ”Hyödyt” osa-alueen korkein (ka) kertoo tietojohtamisen ymmärryksen ja sen tuoman hyödyn syvenemisestä. Matalin kypsyys oli osa-alueilla ”tiedon hankina”, organisointi ja varastointi” sekä ”tietotuotteet ja palvelut”. Näissä osa-alueissa ei ollut muutosta juurikaan vuodesta 2020 ja nämä osa-alueet pitivät sisällään väittämiä, joissa vaaditaan moniammatillista yhteistyötä. Työtä jatketaan tulosten perusteella ja tulokset linjaavatkin tulevan tietojohtamisen kehittämissuunnitelman sisältöä.

Raportointivalmistelu jatkuu

Tietoalustan ja tietosisältöjen valmistelutyö jatkuu. Tavoitetilana on, että 13.1.2023 on uudesta Power BI-raportointijärjestelmästä saatavilla hyvinvointialueen tarve, saatavuus sekä kustannustiedot. Lisäksi muutama HR-raportti valmistellaan tammikuun tuotantoon. Työ jatkuu siten, että HR-raportteja valmistuu lisää maaliskuussa 2023.

Raportointi siirretään suunnitelmallisesti nykyisistä järjestelmistä hyvinvointialueen Power BI:hin. Välivaiheessa 1-3/2023 eivät kaikki nykyiset raportit ole valmiita, joten raportointia joudutaan tekemään osittain nykyisellä tavalla lähdejärjestelmistä. Tietojohtamisen projektin vaiheistuksen vuoksi raportit valmistuvat asteittain, mutta tämä on välivaihe, jonka kaikkien tulee huomioida. Tiedotamme joulukuussa 2022 tarkemmin, mitkä vaiheet ovat valmistuneet sekä mitkä raportit ovat tuolloin saatavilla.

Tietojohtamisen työpajat jatkuvat

Tietojohtamisen palvelut tarjoavat hyvinvointialueen toimi- ja vastuualuejohtajille tietojohtamisen työpajoja marraskuussa sekä joulukuussa. Tarkemmat tiedot löydät hyvinvointialueen nettisivujen tapahtumakalenterista.

Power BI-koulutukset

Power BI-raportointiohjelmiston käyttökoulutuksia tullaan järjestämään myöhemmin, niistä tiedotetaan erikseen.

Lisätietoja tietojohtamisen koordinaattoreilta

Anne Niemi, anne.niemi@eura.fi
Ulla Joopi, ulla.joopi@porinperusturva.fi
Katri Mannermaa, katri.mannermaa@satasairaala.fi