Hyvinvointialuejohtajan virkaan hakeneet kutsutaan haastatteluun

Aluehallitus päätti 22.3. pidetyssä kokouksessaan yksimielisesti kutsua kaikki hyvinvointialuejohtajan virkaan hakeneet haastatteluun. Määräaikaan mennessä virkaa haki yhteensä kuusi henkilöä, joista yksi hakija vetäytyi hausta hakuajan päättymisen jälkeen.

Symboli_vihreällä

Hyvinvointialuejohtajan virkaa haastatellaan seuraavat henkilöt:

  • Harri Hagman, diplomi-insinööri
  • Petteri Lankinen, lääketieteen tohtori, dosentti
  • Raija Saari, kauppatieteen maisteri
  • Kirsi Varhila, valtiotieteen maisteri
  • Jaana Vettenranta, yhteiskuntatieteiden maisteri

Anneli Lehtimäki vetäytyi hausta.

Hyvinvointialuejohtajan virkaan hakeneiden haastattelut järjestetään 29.3.2022. Virkavaali on tarkoitus suorittaa 19.4.2022.

Satakunnan hyvinvointialueen hyvinvointialuejohtajan virka on ollut haettavana 3.-18.3.2022. Virka täytetään kuuden vuoden määräajaksi.

Hyvinvointialuejohtajan tehtävänä on johtaa ja kehittää aluehallituksen alaisena hallintoa, taloutta, valvontaa, ohjausta, viestintää, osallisuutta ja muuta toimintaa. Johtaja vastaa myös osaltaan siitä, että aluevaltuuston ja aluehallituksen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan. Hyvinvointialuejohtaja toimii aluehallituksen esittelijänä ja hän vastaa asioiden valmistelusta aluehallituksen käsiteltäväksi.